Őrtüzek a székely autonómiáért

Őrtüzek gyújtásával ünnepelték Erdélyben Székelyföld autonómiájának napját. A Székely Nemzeti Tanács követeli, hogy az Európai Unió „fordítsa tekintetét Európa önálló állammal nem rendelkező, vagy idegen állam területén élő nemzeti közösségeire és ezek hazájára, a nemzeti régiókra”.

A kiáltvány szerint a nemzeti régiók Európa rejtett erőforrásai, így Székelyföld és a Felvidék lakosai helyben kívánják megteremteni az újjáépítés feltételeit.

Rámutatnak: az SZNT és partnerei sikerrel zárták a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtését, és az Európai Bizottságon a sor, hogy sikeresnek nyilvánítsa a kezdeményezést. Megemlítik: a polgári kezdeményezéssel megalkották a nemzeti régiók fogalmát, és alapot teremtettek e régiók népeinek az együttműködésre.

Hozzátették: az EU-nak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését.

„Legyen szó akár államon belüli önrendelkezésről, akár függetlenségről, ez a jog nemcsak az államok népességét illeti meg, hanem minden olyan közösséget, mely a történelem során is meg tudta őrizni nemzeti, nyelvi, kulturális és vallási sajátosságait a saját szülőföldjén”. A dokumentum ismét rögzíti a Székelyföld területi autonómiája iránti igényét.

A budapesti Hősök terén Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke kiemelte: a székelyek törekvéseinek támogatása elemi feladatunk, sőt az új alkotmány szerint már alkotmányos kötelezettség is. Közölte: elvárják az EU-tól, hogy fogadja el a polgári kezdeményezést, tegye lehetővé a nemzeti régiók létrehozását.

Write a comment
Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet