Rejtélyek a magyar nyelvben

Elszomorító, hogy az anyanyelvi oktatásban szó sincs a gyökelméletről, holott ez alkotó és élvezetes módja lenne az anyanyelvi kompetenciafejlesztésnek. A gyökelmélet helyes alkalmazása jó lehetőség lenne arra, hogy a gyermekek ráérezzenek a nyelv belső logikájára – nyilatkozta Pomozi Péter, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont vezetője a Vasárnapnak.

A nyelvésszel Czuczor Gergely és Fogarasi János szótáráról beszélgettek. Pomozi Péter szerint a belső nyelvi rekonstrukció logikus rendszerét, a gyökrendszer módszerét az újgrammatikusok vetették el, amikor a gyökszótárakról lemondtak, és ezzel nagy kárt okoztak.

– Czuczor és Fogarasi egyik legnagyobb bírálója Hunfalvy Pál volt. Szerinte gyökszótárunk egy önkényes agyszülemény terméke, azaz Czuczor és Fogarasi szófejtéseit nagyrészt önkényeseknek, értelmetleneknek tartotta. Hunfalvy kizárólag a nyelvek közötti összehasonlítást tartotta célravezetőnek a szófejtésben. Ezzel viszont tézis és antitézis vitájában épp a szintézis lehetősége veszett el jó időre – mondta a nyelvész.

Az, hogy ma kevesen ismerik a magyar nyelvtudomány egyik legbecsesebb és legmonumentálisabb teljesítményét, a Czuczor –Fogarasi-féle szótárat, abban Pomozi Péter szerint a nyelvészet XX. századi vitái is felelősek.

A gyökelmélet egyik sarkalatos pontja, hogy a gyök olyan alapvető lexikai kiinduló egység, amely nem bontható tovább, és amelyek az adott nyelvben, vagy akár több nyelv között is, hatalmas szócsaládok kialakulásáért felelősek. Például a kör gyökből származtatható a kerek, kerék, karima szavunk is.

A Czuczor-Fogarasi gyökelméleti része az ezredforduló táján került

vissza apránként a tudományos közgondolkodásba, a szótörténetitől a kognitív szemantikai vizsgálatokig, lényegében egy százötven éves „boszorkányüldözés” után.

– Elszomorító, hogy a magyar anyanyelvi oktatásban szó sincs a gyökelméletről, holott ez alkotó és élvezetes módja lenne az anyanyelvi kompetenciafejlesztésnek. Azt hiszem, a gyökelmélet helyes alkalmazása jó lehetőség lenne arra, hogy a gyermekek ráérezzenek a nyelv belső logikájára.

Mint a nyelvész elmondta, történtek erre elszigetelt kezdeményezések, de sohasem kerettantervi szinten.

– A fiatalok fantáziájának megmozgatására már csak azért is nagy szükség lenne, mert a fogalmi gondolkodás háttérbe szorul a mindenütt kész képeket, sémákat közvetítő digitális jelenben – hangsúlyozta Pomozi Péter.

Write a comment
Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet