Hazatértek a kanadai magyar értékek

Nyolc évvel ezelőtt döntött a Magyar Diaszpóra Tanács a Mikes Kelemen Program indulásáról. A projekt azért indult, hogy a diaszpórában élő magyarság könyvtári és levéltári öröksége Magyarországra kerüljön.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár közös programja 2014 óta gyűjti a dokumentumokat hét tengerentúli országban. Kanada, az Egyesült Államok, Venezuela, Argentína, Brazília, Uruguay és Ausztrália területéről eddig több százezer kötetnek megfelelő anyag gyűlt össze.

Idén májusban a kanadai Rákóczi Alapítvány is öt doboznyi, a magyar diaszpóratörténet szempontjából felbecsülhetetlen értékű anyagot bocsátott a Mikes Kelemen Program keretében az Országos Széchényi Könyvtár rendelkezésére.

A Rákóczi Alapítvány levéltári és dokumentációs anyagai mellett Korponay Miklós alapító-elnök személyes fotóalbumai, a Spirit of Hungary esszéíró pályázata kreatív munkái is útra keltek.

A dokumentumok az alapítvány több évtizedes példaértékű magyarságmegtartó munkásságába engednek betekintést, ezért kiemelten fontos volt, hogy a Mikes Kelemen Program által Magyarországon kerüljenek megőrzésre.

A Magyarságismereti Mozgótábor talán az egyik legnevesebb kezdeményezése a Rákóczi Alapítványnak, az erről évente készített beszámolók, dokumentumok és kiadványok is részei a küldeménynek. A Rákóczi Alapítvány dokumentumai mellett a dobozok a kanadai Széchenyi Társaság levéltárát is tartalmazták.

Diósady Levente felajánlásából egy eredeti Ady Mariska-kézirat is a Széchényi Könyvtárba került. Ady Endre unokatestvérének hat, 1930 és 1960 között írt versét tartalmazta a felajánlás.

A levéltári dokumentumok mellett útra kelt egy magyar királyi (lovas) testőrségi nyeregtakaró is. Inokai Péter felajánlása a budapesti Hadtörténeti Múzeum gyűjteményét fogja gazdagítani. A muzeológusok feladata lesz továbbá a sabrak pontos korát is megállapítani, valamint azt, hogy a testőrségen belül melyik rendfokozat számára készült a nyeregtartó.

A gondosan becsomagolt dobozokat dr. Aykler-Papp Zsuzsa, a kanadai Rákóczi Alapítvány elnöke adta át a futárszolgálat számára, amely egyenesen Budapestre szállítja az anyagot, ahol a Széchényi Könyvtárba kerül.

Csibi Balázs (Toronto)

Write a comment
Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet