Főhajtás a gulág áldozatai előtt

Aknaszlatina magyarsága a karanténszabályokat betartva emlékezett meg a 170 szlatinai, málenkij robotra elhurcolt és vissza nem tért áldozatról. A jelenlévők szűk körben rótták le kegyeletüket a sztálini lágerekbe hurcoltak emlékműve előtt.

A szovjet munkatáborokba Aknaszlatináról közel hétszáz embert hurcoltak el, akiket először Rahóra vittek gyalog, majd ott, miután hadifoglyokká nyilvánították őket, egészen Szolyváig gyalogoltattak „háromnapos munkára”, melyből aztán több év kerekedett messze Kárpátaljától. Az elhurcolt családapák, fiatal fiúk közül 170-en soha nem tértek vissza.

Kocserha János, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki alelnöke, az aknaszlatinai kistérség alpolgármestere elmondta: „A jelenlegi járványhelyzet miatt szűk körben emlékeztünk. Azonban fontosnak tartottuk, hogy méltassuk a kárpátaljai és aknaszlatinai magyarság legszomorúbb időszakát. Aknaszlatinán 170 család lett megcsonkítva a tragédia által. Fontos, hogy a jövő generációja is tudjon ezekről a borzalmakról, és bízunk benne, hogy többé soha nem történik meg” – mondta Kocserha.

Az eseményen az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola diákjai rövid műsorral emlékeztek az elhurcoltakra, a helyi bányászok fúvószenekara által elhangzott a magyar Himnusz, a katolikus plébános pedig imádságban könyörgött az elhurcoltakért. A megemlékezés végén a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

Takár Károly „Katyó” és csapata Aknaszlatináról Rahóra, majd onnan Szolyvára biciklizett – azon az egykori útvonalon, melyen az elhurcolt aknaszlatinai férfiakat gyalogoltatták végig. A sportoló minden évben megteszi ezt az utat, emlékezvén az egykori áldozatokra.

Write a comment
Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet