Hatalmas érték Kanada magyarsága

Kihívások közepette, de annál nagyobb lelkesedéssel és elkötelezettséggel vágott bele a szolgálatba, és a kanadai-magyar kapcsolatok további erősítését célul tűzve érkezett szeptemberen Ottawába Magyarország új nagykövete, dr. Vass-Salazar Mária, akivel a  Kanadai/Amerikai Magyarságnak adott interjújában az első hónapok benyomásairól, kanadai magyarokkal történt találkozásairól, illetve tudománydiplomáciáról is beszélgettünk.

– Két hónapja érkezett Kanadába. Hogy érzi magát az országban, és mik voltak az első benyomásai?

– Mindenekelőtt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutatkozhatom az interjú keretében. Kanadában szolgálni a legnagyobb megtiszteltetés számomra. Két évtizedes diplomáciai pályafutásom legfelemelőbb és legmegtisztelőbb megbízatása, hogy Magyarországot képviselhetem, a magyar érdekeket szolgálhatom Kanadában. Két hónapja érkeztünk családommal, két gyermekünkkel együtt, akik gyorsan beilleszkedtek az itteni életbe. Az első benyomásaim Kanadáról rendkívül pozitívak, azzal együtt, hogy igen nehéz körülmények között kezdem meg a diplomáciai szolgálatot, hiszen mindannyiunk életét jelentősen meghatározza a koronavírus-járvány nyomán bevezetett széles körű korlátozó intézkedések sora. Kihívások közepette, de annál nagyobb lelkesedéssel és elkötelezettséggel vágtam bele a nagyköveti szolgálatba, és már az első hónapok során kiváló tapasztalatokra tettem szert a kanadai partnerekkel való együttműködésről, a magyar–kanadai kapcsolatok további erősítésének lehetőségeiről. Különösen fontos számomra, hogy a Kanadában élő magyar közösségek részéről nagyon szívélyes és bátorító fogadtatásban részesültem. Kiemelt jelentőséget tulajdonítok annak, hogy tovább vigyük azt a tartalmas együttműködést, amelyet elődöm, dr. Ódor Bálint nagykövet is folytatott a kanadai magyar közösségekkel. Elkötelezetten és prioritásként tekintek a magyar közösségekkel való szoros együttműködés elé. Rendkívül értékes tevékenységükhöz, céljaik megvalósításához szeretnék minden támogatást megadni.

– Az elmúlt hetekben Torontóban, Niagara Fallson, illetve egy nyugat-kanadai körúton is sikerült részt vennie. Milyen élmény volt találkozni a diaszpóra magyarságával Kanada-szerte?

– Nagyon felemelő érzés volt! Fontosnak tartottam, hogy nagyköveti megbízatásom kezdetén személyesen is tudjak találkozni a kanadai magyar közösségekkel. Első Ottawán kívüli utam Torontóba vezetett, és nagy öröm volt számomra, hogy a kanadai magyarság szervezeteinek széles körével tudtam találkozni, kifejezni nagyrabecsülésemet mindannyiuk iránt és jelezni azt az elkötelezettséget, amivel szeretném folytatni az együttműködést. Ellátogattam Niagara Fallsra a magyar közösség meghívására. Hatalmas megtiszteltetés és felemelő érzés volt részt venni Edmontonban és Calgaryban az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezéseken. Ellátogattam Kelownába, ahol a helyi magyar közösséggel volt alkalmam találkozni. Meghatározó élmény volt látni Bashawban az Albertában elsőként letelepedett magyarok temetőjét és emlékhelyét. Vancouverben találkoztam a helyi magyar közösségek képviselőivel. Több alkalmam is volt találkozni az ottawai magyar közösséggel, és megtiszteltetés volt részt vennem a koszorúzáson az 1956-os emlékműnél. Amint a járványhelyzetben lehetővé válik, szeretnék elutazni Montrealba, valamint ellátogatni minden magyar közösséghez Kanada-szerte. Fontosnak tartom annak az élő kapcsolatnak az ápolását, ami jelzi a magyar kormány figyelmét és nagyrabecsülését a diaszpórában élő magyarság felé. A kanadai magyar közösségek a magyar identitás és kulturális örökség megőrzésében vállalt aktív tevékenységükkel felbecsülhetetlen értéket teremtenek.

– Körútja során emlékplaketteket is átadott a Nemzeti Összetartozás Fája programhoz csatlakozó és fát ültető közösségek részére.

– 2020 a Nemzeti Összetartozás Éve. A Nagykövetség a kanadai magyar szervezetekkel közösen megemlékezik arról a súlyos történelmi helyzetről, amit a 100 évvel ezelőtti trianoni békediktátum teremtett a magyarság számára. A Nemzeti Összetartozás Fája egy szimbolikus erővel bíró kezdeményezés, amely tükrözi nemzeti összetartozásunkat, azt az értéket és erőt, amit a magyarság képvisel Magyarországon, a Kárpát-medencében és szerte a világon. Számos közösség szerte Kanadában – Vancouvertől Montrealig – elültette a Nemzeti Összetartozás Fáját, amely kifejezi a magyarság múltját, jelenét, jövőjét és összetartozását. Ehhez a megemlékezéshez hozzájárulva a nagykövetség részéről emlékplakettet juttatunk el a közösségekhez, amely a faültetésnek emléket állít, és hozzájárul a megemlékezés-sorozathoz a Nemzeti Összetartozás Évében.

– Okoz-e különleges kihívást a nagykövetség mindennapi munkájában az, hogy egy világjárvány közepén vagyunk?

– Komoly kihívást jelent, hogy a rendelkezések szerint nem tudunk rendezvényeket tartani, nem tudunk diplomáciai és kulturális programokat szervezni. Jelenleg tíz főnél több vendéget nem tudunk meghívni egy-egy rendezvényre, és a szabadtéri programok is jelentősen korlátozottak. A korlátozások a konzuli ügyfélfogadást is komolyan érintik, azonban a biztonsági előírások legteljesebb figyelembevételével folytatjuk a konzuli tevékenységet. Mint minden külképviselet, meg kell, hogy birkózzunk ezzel a helyzettel – és ezt tesszük is. A hivatalos találkozók jelentős része virtuálisan zajlik, és számos kulturális programot az online térben valósítunk meg. Igyekszünk ebben a formában bemutatni a magyar kulturális értékeket. A magyar közösségek részéről érkező javaslatok, kezdeményezések megvalósításában örömmel részt veszünk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt az időszakot úgy hidaljuk át, hogy közben megtartsuk az élő kapcsolatot és jelenlétet, közös projekteken, rendezvényeken és az online térben megjeleníthető programokon keresztül. Ugyanakkor már most készülünk a jövőre, amikor a járványveszély leküzdését követően, remélhetően már személyes részvétellel zajló rendezvényeket tudunk szervezni.

– Mit gondol, ez mikor válik lehetővé?

– Én optimistán, már nyártól készülök erre. Az őszi időszakra előre tekintve az 1956-os forradalom 65. évfordulójára szeretnénk nagyszabású megemlékezés-sorozattal készülni. Az 1956-os forradalom világtörténelmi léptékkel is kiemelt jelentőségű esemény, amely az igen aktív és nagy megbecsülésnek örvendő magyar közösség révén Kanada-szerte nagyon komoly referenciapont. Csakúgy, mint a kanadai magyarok tevékenysége, amivel hozzájárultak Kanada fejlődéséhez az élet minden területén: politikai, üzleti, kulturális, tudományos téren. Már most érzékelem a kanadai partnerekkel folytatott konzultációk során azt a komoly megbecsülést és elismerést, amivel a kanadaiak az itteni magyar közösségre tekintenek.

– Korábban a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztályát vezette. A tudománydiplomácia friss, de annál fontosabb ága a diplomáciának. Szijjártó Péter miniszter pedig egy eseményen leszögezte: a kultúr- és tudománydiplomácia jelentős versenyképességi tényező. Hogy képzeljük el a tudománydiplomáciát a gyakorlatban?

– A Külgazdasági és Külügyminisztérium keretében öt évvel ezelőtt indult el a tudománydiplomáciai tevékenység. Komoly szakmai élmény és megtiszteltetés volt, hogy két évig ezt a főosztályt vezettem. Kiemelt jelentősége van a nemzetközi együttműködés erősítésének a tudomány területén, a technológia, kutatás-fejlesztés, innováció, az egyetemek közötti kapcsolatrendszer erősítése terén, amelyet a tudománydiplomáciai a külképviseleti hálózatrendszer bevonásával segít elő. Fontos megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül ezeken a területeken eredményorientált, konkrét együttműködéseket tudunk kialakítani. Ennek kézzelfogható eredményei már igen hamar megmutatkoztak. A versenyképesség erősítésének kimondottan fontos eleme a kutatás-fejlesztés és innovációs területen zajló együttműködés. Erre a szakterületre fokozott hangsúlyt fektettünk az elmúlt években a diplomácia keretein belül is. A KFI-eredmények üzleti, ipari hasznosítása, valamint a magas hozzáadott értékű befektetések ösztönzése prioritás számunkra. A nemzetközi kapcsolatépítés ezen aspektusát is segíti a tudománydiplomácia. Mindezeket a célokat jelenlegi pozíciómban, nagykövetként is szeretném előmozdítani. Építve az e területen megvalósult eredményekre, szeretném szélesíteni az együttműködést a magyar kötődésű, a tudományos-technológiai életben jelentős szakemberekkel. Ez mind külgazdasági, mind tudománydiplomáciai, mind nemzetpolitikai szempontból fontos törekvés, amelynek megvalósításához igyekszem hozzájárulni.

– A nagykövet munkája nagyon sokrétű. Mik azok a célok, küldetések, amikre a következő években kiemelten fókuszál?

– Mindenekelőtt Magyarország érdekeinek képviselete, Magyarország szolgálata – ez határoz meg mindent, ez a vezérfonala egy nagyköveti küldetésnek. Magyarország számára Kanada fontos szövetséges állam. Nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy folytassuk a kanadai partnerekkel a kormányzati és szélesebb politikai téren is az együttműködést, konkrét, közös érdekeltségre számot tartó ügyek mentén építsük a kapcsolatokat. Fontosnak tartom a NATO-szövetségesi együttműködésünkben rejlő lehetőségek kiaknázását. A külgazdasági terület kiemelt prioritás – ahogy említettem, fontos törekvésünk a kanadai vállalatok magyarországi befektetéseinek ösztönzése, valamint az exportfejlesztés szerte Kanadában. E tekintetben nagy jelentőséggel bír, hogy a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség partnerirodát nyitott Torontóban, ami új lendületet ad az exportfejlesztésnek.

Kiemelt jelentőségű számomra a magyar közösségekkel való együttműködés folytatása, a magyar szervezetek nemzeti hagyományaink megőrzése, a magyarság lelki, szellemi és kulturális közösségének építése terén folytatott áldozatos munkájának támogatása. További kiemelt törekvésem Magyarország értékeinek minél szélesebb körű megismertetése Kanadában. Bízom abban, hogy a járványidőszak nehézségeinek leküzdése után új lendületet tudunk adni a magyar kultúra és művészet kincseinek, a zene, a képzőművészet és az előadóművészet értékeinek bemutatására, csakúgy, mint a tudományos eredmények, az innováció, a magyar szellemi értékek ismertségének növelésére.

Mindezeket a törekvéseket a Kanadában működő magyar külképviseletekkel, a torontói főkonzulátussal és a vancouveri alkonzulátussal szorosan együttműködve igyekszünk megvalósítani.

Csibi Balázs

Write a comment
Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet