Mit mond Mindszenty a fiataloknak?

Az Övé a jövő! – Mindszenty bíboros élettörténete című könyvről tartottak kerekasztal-beszélgetést a minap a bécsi Collegium Pazmanianumban, Kovács Gergely okleveles posztulátor, a könyv szerzője; Fecske Orsolya, a kötet illusztrátora; Laczkó Andrea, a könyvet megjelentető Mission is Possible ügyvezetője és Varga János rektor részvételével.

A rendezvényt Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora nyitotta meg. Az alkalom nemcsak amiatt különleges, mert ez volt a könyv külhoni ősbemutatója, hanem amiatt is, mert a meghívottak azok között a falak között beszélgethettek a könyvről, ahol a száműzött főpásztor életének utolsó éveit töltötte 1971 és 1975 között.

A kerekasztal-beszélgetés elején a Mindszenty Józseffel kapcsolatos személyes élményekről, emlékekről kérdezte a résztvevőket Taczmann Andrea moderátor.

Varga János kiemelte, hogy bár személyes kapcsolat nem volt kettejük között, a hely szellemén keresztül kapcsolódnak egymáshoz, lévén, hogy Mindszenty József bíboros is ugyanannál az oltárnál misézett és mutatta be a szent áldozatot, mint ahol jelenleg ő is teszi.

Fecske Orsolya festőművész, illusztrátor, a Szociális Testvérek Társaságának tagja egy életre meghatározó olvasmányélményről, egy Mindszenty-portré hátulján lévő imádságról és a Szociális Testvérek Társasagának a bíboros utolsó éveit végigkísérő szolgálatáról mesélt, hozzátéve: milyen érdekes, hogy ennek a könyvnek az illusztrálására szintén egy szociális testvért „hívott meg Mindszenty”.

Laczkó Andrea az újra és újra megélt „találkozásokról” beszélt: hol elmélkedéseivel, hol a róla szóló kisfilmekkel keresztezte a bíboros Andrea útját. E találkozások gyümölcsei a benne megfogalmazódott kérdések, hogy mit tud tenni Mindszenty atyaért, az egyházért.

A könyv kiadója szerint a kötet nemcsak a hívő embereknek szól, hanem elsősorban azoknak a fiataloknak, akik nem ismerik Mindszentyt, akik számára példa lehet élete és munkássága.

„Először rosszat hallottam róla, de hála a nagymamámnak, nem hittem el” – emlékezett vissza Kovács Gergely posztulátor, a kötet szerzője, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársa.

Felidézte a bíboros szentbeszédeinek gyűjteményével kapcsolatos olvasmányélményét, amiben megismerkedhetett Mindszenty József lelkének kincsestárával. Visszaemlékezett a gyermekként ajándékba kapott emlékiratok gyűjteményére is.

Élményként kiemelte a bíboros hangjának finomságát, és idézett egy, a magyarok számára ma is meghatározó, az 1956-os beszédében elhangzott részletet: „munkásságunk, földműves népünk példát mutatott az együttes hazaszeretetre”.

Laczkó Andrea hangsúlyozta: a fiatalok szerepe az egyházban egyre jobban felértékelődik, ezért készült elsősorban nekik ez a kiadvány. „Szükségünk van az utánpótlásra és hála Istennek a fiataloknak szüksége van az igényes és minőségi hitre. Az ő megszólításuk, az ő nyelvük beszéde pedig kulcsfontosságú része a sikeres együttműködésnek.”

Kovács Gergely posztulátor gyakran tart előadásokat iskolákban, ahol a diákok Mindszenty József életéről beszélgethetnek vele. Szerinte „a fiatalok nagyon nyitottak, nagyon érzékenyek, lényegre tapintóan tudnak kíváncsiak lenni valakire, és hitelességre vágynak. Jó kérdéseket tesznek fel, jó dolgokon gondolkoznak és jó dolgokra jutnak, ha hagyjuk”.

Fecske Orsolya elmondta, hogy a kézirat többszöri olvasása után a szerkesztőkkel együtt választotta ki az illusztrációhoz szükséges fotókat, amelyek közül sokat a Mindszenty Alapítvány bocsátott rendelkezésére.

A tervezési folyamat során a grafikákat azonban nem csak a munkatársakkal való kommunikáció formálta – gyakran kérte Mindszenty József közbenjárását, és sokszor merített ihletet a fiatalokkal fenntartott élő kapcsolataiból is. A fiatalok ma többnyire képekben gondolkoznak, folyamatosan képek veszik körül őket – hangsúlyozta a szerzetesnővér.

Kovács Gergely a könyv megírásának kihívásairól szólt. Minden ember másképp kötődik Mindszenty József bíboros életéhez. A fiatalok számára vajon mi lehet érdekes az életműből? Hogyan tudjuk megismertetni velük a jelentőségét? Történeteken keresztül.

„Mindszenty atya élete nemcsak fordulatokban gazdag, hanem történetekben is. Az az élet gazdag történetekben, amelyik gazdag találkozásokban. Ez teszi őt még érdekesebbé. Hiszen éveken keresztül kellett úgy élnie, hogy szinte nem találkozott senkivel a kínzóin és a börtönőrein kívül” – mondta.

A könyvbemutató végén a jelenlévők együtt imádkoztak Mindszenty József bíboros szentté avatásáért.

Balogh Áron

Fotó: Collegium Pazmanianum; Lambert Attila

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet