Amerikai magyarok segítik Kárpátalját

Ki gondolta volna, hogy a XXI. században kitörhet háború? És ki tudja, hogyan lehet egy másik kontinens távlatából odaállni a bajbajutottak mellé? Utóbbi kérdésre az amerikai magyarok biztosan ismerik a választ, hiszen őszinte, empatikus érdeklődésből és önzetlen anyagi segítségnyújtásból már nem először vizsgáznak jelesre.

Húsvétkor Krasznai Csaba, a clevelandi Első Magyar Református Egyház lelkipásztora és a Kálvin Egyházkerület püspöke döntött úgy, hogy közössége nevében egy borítékba zárható gesztussal fejezi ki támogatását a kárpátaljai Szürte gyülekezeti tagjainak.

A Kálvin Egyházkerület gyülekezeteinek tagjai a háború kitörése óta egy összeget már eljuttattak a Magyar Református Szeretetszolgálat számára, egy másik adományt pedig a Kárpátaljai Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának küldtek a lelkipásztorok és az egyháztagok javára.

A Szürtének címzett húsvéti segély az egyházkerület különböző gyülekezeteiből érkezett be.

„Ahogy eddig is, ezután is imádságainkban hordozzuk az Ukrajnában élőket, különösen szeretett magyar honfitársainkat és keresztyén református testvéreinket, és arra kérjük Istent, hogy mihamarabb hozzon békét ebbe a békétlen helyzetbe” – fogalmazott Krasznai Csaba abban a levélben, amit az 1400 dolláros támogatáshoz csatolt.

Dorgay Zsófia, a Bocskai Rádió munkatársa elmondta, rendkívül megtisztelő számára, hogy a Kálvin Egyházkerület püspöke megbízta a támogatás célba juttatásával. Ebben nagy segítségükre volt Pigniczky Eszter, aki a Cleveland-Budapest szakaszon vállalta a postás angyal szerepét.

Az amerikai magyar reformátusok önzetlen segítségnyújtása rendkívül meghatotta Kótyuk Zsoltot, a Szürtei Református Egyházközség lelkészét.

Mint Dorgay Zsófia elmondta: húsvét idején még szembetűnőbb, hogy a besorozástól való félelem miatt mennyien elvándoroltak. A lelkipásztorok a hit és az ima „fegyverével” küzdenek azért hétről hétre, hogy a nyájat egyben tartsák.

Hézagosak a padsorok az istentiszteleten, inkább az idősebb generáció dominál, a családfők sok esetben már évekkel korábban külföldön keresték meg a kenyérre valót, a háború kitörése óta pedig a családok az apához menekültek.

Dorgay Zsófia számára – mint említi – megtiszteltetés, hogy szülőfalujának visszaadhat valami jót a munkája révén szerzett baráti kapcsolatai által. Köszöni Molnár Zsoltnak, a Bocskai Rádió főszerkesztőjének, aki már másodszor lát el közvetítő szerepet a clevelandi adományozó egyházközségek és Szürte között.

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet