Marad az elnyomás Kárpátalján

Az ukrán parlament új törvényt fogadott el a nemzeti kisebbségekről. Az új jogszabály hatályba lépése az egyik feltétele annak, hogy Ukrajna megkezdhesse a tárgyalásokat az európai uniós csatlakozásáról.

A jogszabály rögzíti a „nemzeti kisebbségek (közösségek)” fogalmát, a kisebbségekhez tartozó személyek jogait és kötelezettségeit, képviselőinek jogait és az azok érvényesítését szolgáló állami politika sajátosságait, valamint a központi végrehajtó szerv hatásköreit a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek védelme terén.

A törvény garantálja Ukrajna állampolgárainak az alkotmányban meghatározott társadalmi, gazdasági, kulturális, nyelvi és szabadságjogokat, tekintet nélkül arra, hogy melyik nemzeti kisebbségekhez tartoznak.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség közös nyilatkozatban bírálta az új törvényt. Rámutatnak, hogy a jogszabály nem csupán megerősíti az oktatási és nyelvtörvényben korábban kodifikált jogszűkítéseket, de újabbakat is bevezet, „nem garantálja a kompakt nemzetiségi letelepedési térségek megőrzését és a nemzetiségi szimbólumok használatát sem.”

A nyilatkozat szerint a törvény „a kisebbségi jogokat kizárólag a kisebbségekhez tartozó személyek egyénileg gyakorolható jogaként értelmezi”, megfosztva ezzel a közösségeiket, szervezeteiket az intézményesen gyakorolható politikai, oktatási, nyelvi jogok érvényesítésétől, s így saját sorsuk befolyásolásának lehetőségétől is.

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet