Megtiszteltetés a Magyar Örökség Hónapja

A magyarokat szeretik és elismerik Kanada Ontario tartományában, az itteni magyar közösség pedig ugyanúgy számíthat Magyarországra, mint Kanadára – hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök a Magyar Örökség Hónapjának záróestéjén Torontóban, ahol félezernyi kanadai magyarral és a tartomány vezetőivel ünnepelt együtt.

Az államfő rámutatott: egyszerre lehetséges 100%-ban magyarként és 100%-ban kanadaiként élni, és a helyi magyar közösség tagjainak címezve szavait kijelentette, hogy 100%-ban tartja magát a Magyarországon élő magyarok elnökének és egyben a kanadai magyarok elnökének is.

Kötelességének nevezte, hogy tudjon róluk, törődjön velük és büszke legyen rájuk. Biztosította hallgatóságát arról, hogy amiként az ontariói magyarok számíthatnak a tartományra és Kanadára, ugyanúgy számíthatnak Magyarországra és államfőjére is.

Elmondta, államfői időszaka kezdetén elkötelezte magát: azért dolgozik, hogy a magyarokat jobban értsék és elismerjék a világban; utazásai során a nemzetközi partnereknek is szeretne valósághűbb képet bemutatni Magyarországról. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy Kanadában Ontario tartomány parlamentje úgy döntött, minden október a Magyar Örökség Hónapja, ami óriási tisztelet az itt élő magyar családok, egyben minden magyar, különösen 1956 hősei előtt.

Novák Katalin elmondta, október különleges hónap a magyarok számára, a „szabadság hónapja”, amikor a magyarok ünneplik nagyszerű magyarok tetteit, akik elnyerték a világ elismerését, de a világ nem volt elég bátor ahhoz, hogy segítséget nyújtson az 1956 októberében Budapesten elkezdett forradalom befejezéséhez.

„Hatvanhat évvel ezelőtt a magyaroknak elegük lett a terrorból, a marxizmus doktrínájából és az életük minden területére betolakodó zsarnokságból” – fűzte hozzá.

Kiemelte azt is, 2022 különleges év abból a szempontból, hogy a forradalom óta eltelt 66 év fele az elnyomó rezsim alatt telt, másik fele viszont már a szabadságban, és a magyarok örökre ragaszkodnak szabadságukhoz.

Az Ukrajna területi integritását fenyegető háborúnak mielőbb véget kell érnie – szögezte le Novák Katalin. A XXI. század nem lehet ismét a háború évszázada Európában, amelyben Kelet és Nyugat egymás ellen feszül, ezt nem lehet megengedni – hangsúlyozta az államfő.

Novák Katalin az ünnepségen a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adta át Radványi László professzornak, az Ontariói Rákkutató Intézet elnökének és a kitüntetés tisztikeresztjét Michael Tibollónak, az Ontario tartományi kormány tagjának, aki egyik kezdeményezője volt annak, hogy törvénybe foglalják a Magyar Örökség Hónapját.

Novák Katalin Torontóban – lapzártakor – felavatta a Kanadai Magyar Diaszpóra Missziós Központot, amelyben református templom is helyet kapott.

Az államfő elmondta: „A lelki, szellemi, kulturális köldökzsinór az anyaország és a magyarok között akkor is megmarad, ha térben távol kerülünk egymástól. Az anyaország feladata számontartani a határon túli és a diaszpórában élő magyarokat, meghallgatni őket, felelősséget viselni irántuk. De van felelősségük a diaszpórában élőknek is: megőrizni magyarságukat, továbbadni a nyelvünket. Ehhez a feladathoz ad mostantól segítséget a Kanadai Magyar Diaszpóra Missziós Központ is.”

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet