Erőt és hitet adnak a kisebbségi fiataloknak

A Kárpát-medencei magyarságot és az észak-amerikai diaszpórát segítő több évtizedes kiemelkedő munkájáért a Magyarország Barátja Díjat vehette át dr. Papp-Aykler Zsuzsa, a kanadai Rákóczi Alapítvány elnöke a Magyarország Barátai Alapítvány budapesti konferenciáján.

Mint a kitüntetéskor elmondott méltatásban elhangzott, dr. Papp-Aykler Zsuzsa Torontóban élő író, rendező, producer 2001 óta elnöke a kanadai Rákóczi Alapítványnak, amely főként határon túli és észak-amerikai magyar fiatalok tanulmányait támogatja. 1994 óta rendezik meg a Diákok Határok Nélkül programot, amelyen évente több mint száz, az elszakított területekről és a tengerentúlról érkező fiatal vesz részt.

Már 3550-en végezték el a tábor programját, amelynek célja, hogy a résztvevők történelmi, irodalmi, néprajzi ismereteit elmélyítse, a fiatalok a Kárpát-medencéből és a diaszpórából is barátokat szerezzenek, megosszák egymással az otthonról hozott kulturális kincseket és a kisebbségi lét tapasztalatait.

Az Európai Parlament első ifjúsági Károly-díját a Diákok Határok nélkül program kapta a tolerancia és a nemzetközi megértés előmozdításáért.

A Rákóczi Alapítvány az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára az Ontariói Multikul-

turális Történeti Társasággal közösen indította el a Szóbeli történelem programját, amely során ’56-os kanadai magyar menekültek vallottak életükről. A több mint száz interjút a Simon Fraser Egyetem Oral History Archívumában helyezték el, és hamarosan az Országos Széchenyi Könyvtár archívumában is elérhető lesz.

Az összegyűjtött történelmi anyagból született a Hungarian Exodus kiállítás, amely azóta is vándorol Kanada-szerte, és a budapesti kanadai nagykövetség is folyamatosan bemutatja Magyarországon.

A kitüntetett 2005 óta főszerkesztőként jegyzi a Kanadai/Amerikai Magyarság hetilapot, amely ma már az egyetlen magyar nyelvű újságként szolgálja az észak-amerikai diaszpórát.

Dr. Papp-Aykler Zsuzsa a díj átvétele után köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták, segítették életútján.

– Clevelandben születtem családunk negyedik leányaként.

– Szüleim ragaszkodtak ahhoz, hogy magyarul beszéljünk – hangsúlyozta a kitüntetett, aki már ötévesen hétvégi magyar iskolába járt, és a cserkészet is hazaszeretetre nevelte.

– Édesapám Erdélyben, édesanyám Kárpátalján született. Szüleim és nagyszüleim nagy hatással voltak rám, nálunk nem volt olyan családi étkezés, amikor ne tanultunk volna valami fontosat a magyar történelemből és családunk múltjáról. Köszönöm nekik ezt a nagy kincset! – emlékezett.

Mint elmondta: hálával gondol a kanadai Rákóczi Alapítvány alapítóira, igazgatóságára, tagságára. A szervezet főként a határon túli és észak-amerikai magyar ifjúság tanulmányait támogatja ösztöndíjakkal és étkeztetési programokkal.

Hozzátette: manapság már sok hasonló tábor van, de amikor elkezdték, a Rákóczi Mozgótábor az elsők között volt.

– Véletlenül csöppentünk bele ebbe a karitatív munkába – folytatta. – Férjemmel, Aykler Bélával 1993-ban látogattunk Kárpátaljára, ahol személyesen akartunk átadni egy nagyobb adományt az újonnan alakuló magyar iskoláknak. Azt egyik faluban megálltunk, ahol néhány fiatal odajött hozzánk, kérdezve, mi járatban vagyunk. Mi pedig azt kérdeztük tőlük, hogy jártak-e már Magyarországon.

Csak hat kilométerre volt a magyar határ, de a fiúk úgy néztek ránk, mintha a Marsról beszéltünk volna nekik. Nem, bevallották, sohasem jártak Magyarországon.

Ekkor döntöttük el, hogy elindítjuk a Mozgótábort. Nem gondoltuk, hogy 26 éven át minden nyáron öt országból, 135 fiatallal töltünk majd három hetet, amely a Diákok Határok Nélkül programmá nőtte ki magát. Évről évre egy nagy üzenettel küldtük haza a résztvevőket: nincsenek egyedül a kisebbségi sorsban, és sokan törődnek velük világszerte.

Hálával és nagy szeretettel gondolok férjemre, Aykler Bélára, akivel együtt végeztük ezt a munkát. Sajnos, ő már nincs köztünk, de örömmel jelentem, hogy már egy csodálatos vezetői csoport vette át ezt a munkát Kanadában és a Kárpát-medencében is – emelte ki dr. Papp-Aykler Zsuzsa, aki újra megköszönte szüleinek, családjának, férjének és magyar neveltetésének, hogy annyi mindent tud tenni a magyar ifjúságért világszerte a sok száz adakozóval karöltve.

– Örömmel tettem, és viszonzásul sok örömben volt részem – hangsúlyozta dr. Papp-Aykler Zsuzsa a kitüntetés átvétele után.

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet