Rákóczi és az abdai halász

Rákóczi Ferencet mikor elfogták a németek, errefelé, Abdán keresztül vitték ki hozzájuk a fogságba. Akkor még itt, Abda előtt nem híd volt, mint ma, hanem csak réven lehetett a Rábcán átjönni. Ezen hozták át Rákóczi Ferencet is. A kompra járt rá a szekér, amelyiken ült a fegyveres őrei között.
Amikor jöttek át a vízen, ott halászott egy öreg halász. Látta, hogy a fejedelmet viszik a fogságba. Éppen akkor fogott egy szép nagy halat.
Amikor átértek, futott a hallal, megemelte a süvegét illendően, és odaadta a halat a fejedelemnek. Annak tele lett a szeme könnyel, amikor elvette tőle.
– Köszönöm, atyámfia! – csak ennyit tudott mondani.
Aztán fogta a halat, és visszadobta a Rábcába. Akkor azt mondta:
– Ahogy én most visszaadom ennek a halnak a szabadságát, úgy adja vissza az én Istenem az enyémet is!
Aztán továbbvitték. Az Isten meghallgatta a kérését, mert egyszer csak kiszabadult ő is, és elkezdte a harcot a szabadságért.

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet