Vásárhely a vásárhelyieké!

Kulturális sokszínűséget, a közösség döntésekbe való bevonását és átláthatóságot ígért beiktatásán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. Kijelentette: Marosvásárhely nem magyar kézbe került, hanem a vásárhelyiek kezébe.

Nyomatékosította, hogy változást akar, és kezet nyújt azoknak is, akik szintén változást akartak, de úgy érezték, hogy magyar jelöltre nem szavazhatnak. Megemlítette: a városban hagyománya van a harcnak és konfliktusnak, de van hagyománya az építkezésnek is, és számára a változás az építkezést jelenti.

Úgy értékelte: azért tehette le a polgármesteri esküt, mert Marosvásárhely polgárai „a reményt választották a tespedés helyett, a változásba vetett hitet részesítették előnyben a széthúzás és a megosztó politika helyett”.

Hangoztatta: Marosvásárhelyen nincsenek első- és másodrangú állampolgárok, a város mindenkié. A városi tanácsnak nem üzleti vagy pártérdekeket, hanem az itt lakók érdekeit kell szolgálnia. Soós Zoltán a kulturális sokszínűségbe vetett hitét hangoztatta. Hozzátette: őrizni fogja a hagyományokat és ösztönözni a város kultúrateremtő szerepét.

Minden jelentős döntés előtt ki fogja kérni az érintettek véleményét. A városnak nyitottan, átláthatóan és korrupciótól mentesen kell működnie, úgy, hogy minden közérdekű adat nyilvános, és könnyen hozzáférhető legyen – mondta.

A szeptember végi választáson Soós Zoltán a szavazatok 50,54%-át szerezte meg. A 23 tagú helyi tanácsba az RMDSZ 11 képviselőt juttatott be. A városi tanács törékeny magyar többséggel működik, hiszen az önmagát román-magyar vegyes pártként meghatározó POL színeiben is mandátumhoz jutott egy magyar jelölt.

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet