Együtt sokkal többre megyünk!

„Szükség van az összefogásra, az együtt gondolkodásra, együtt sokkal többet tudunk elérni” – mondta Czettisch Bernadett, aki az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója digitális kommunikációért felelős igazgatójaként az AMIT-csapat egyik mozgatórugója.

Kreativitással és szakértelemmel ötvözve vezeti be hálózatukba az oktatást elősegítő legújabb technikai vívmányokat. A programok virtuálissá alakítása idén vált igazán aktuálissá, így tettek október 3-4-én, az AMIT konferencia esetében is.

Nem volt idegen a szervezőcsapat számára az átállás, mivel tagjaik különböző államokban élnek, hozzászoktak a folytonos online eszmecserékhez és az ilyen munkához. Már tavaly ősszel elkezdték használni a Zoom felületét, ezért mostanra megfelelően kitapasztalták a működését.

A konferenciát egyéves, többfázisú előkészület előzte meg. Regisztrációs honlapot indítottak a résztvevők és az előadók számára. A tanplatform menüpont alatt rendszerezték a hétvégi magyar iskolák oktatást segítő tananyagát, összegyűjtöttek a Biliteracy Seal nyelvvizsgához szükséges információkat és vizsgahelyszíneket.

A magabiztos tudással rendelkezőknek nyelvvizsgabiztos-tanfolyamot szerveztek a pécsi ECL vizsgaközponttal. AMIT-TALI online webináriumot szerveztek, amely az iskolák távoktatásra való áttérését kívánta megkönnyíteni. Nyáron olvasó- és színésztáboruk volt több mint 60 gyerek 11 pedagógus részvételével.

A világjárvány kitörésekor az AMIT azonnal reagálni tudott a helyzetre. Segíteni tudta a bezárt oktatási intézményeket. Jó csapat kovácsolódott össze az AMIT és a pedagógusok között is. Igyekeztek végig derűlátóak maradni, kihasználni a virtuális tér előnyeit. Az online formátumnak köszönhetően a konferencia nemzetközivé vált, szép számmal jelentkeztek más amerikai államokból, Ausztráliából, de néhány európai ország is képviseltette magát.

A kétnapos program 110 résztvevővel büszkélkedhet, többségük végig aktív maradt. A résztvevőknek lehetőségük nyílt válogatni az előadások között. A korábbi években a helyszínt a New York-i főkonzulátus adta. Ehhez képest volt idén előny, hogy mindenki otthonából követhette az eseményeket, ennek tulajdonítják a nagy érdeklődést.

A köszöntőt Pásztor István New York-i főkonzul és B. Nagy Péter diaszpóra konzul mondta el, majd csatlakozott a köszöntésekhez Szilágyi Péter nemzetpolitikai miniszteri biztos.

A kihívások hatékony kezelése volt a téma, amit érdekes módon még a koronavírus-járvány megjelenése előtt eldöntöttek. Az előadók és az altémák kiválasztásánál figyelembe vették az előző évek visszajelzéseit, hogy minden magyar iskolai pedagógus hallgathasson az érdeklődési körének megfelelő hasznos gondolatokat.

„Vegyes nyelvtudású csoportok kezelése, nehezen kezelhető atipikus gyerekek fejlődése, atipikus módszerek használata a tanításban. Magyar mint idegen nyelv oktatása, beszéd- és íráskészség fejlesztése. Online eszközök hatása az idegrendszerre. A járvány okozta stresszhelyzetek kezelése” – sorolta a főbb igényelt tematikákat az igazgató asszony.

A 14 előadó közül nyolcan az anyaországból, hárman Kanadából és egy fő Argentínából szólt a közönséghez. Minden előadás után volt lehetőség a diskurzusra. Jelenleg még tartanak az utómunkák, de publikálni fogják az előadásokat az interneten. Egyelőre az előadások diái lelhetők fel az amit-ny.org weboldalon a korábbi előadások menüpontjában.

A konferencia óta sem unatkozik az AMIT-csapat, egyéb programok is zajlanak, állnak tervezés alatt. Az AMIT-Tali során például bemutatják a tanplatformukat, és a legújabb online alkalmazásokra is kitérnek. A globális óvodai szakcsoportot tagjai a diaszpóra magyar nyelvű óvodái számára készít óraterveket.

Szókincsben és tematikusan akarja felkészíteni a gyerekeket az iskolára, illetve előzetesen támogatni az önkéntesek és a tanárok munkáját.

Találhatunk újdonságokat is az AMIT-programok között: matematika- tehetséggondozás versenyekre fókuszálva, robotika szakkör. Utóbbit szeretnék népszerűsíteni, valamint elérni, hogy amerikai magyar családok gyermekei csatlakozhassanak Magyarországon működő online foglalkozásokba.

Hiánypótló jelleggel erősítenék az online órákat, mert sok közösségben nincs alkalma a tanulónak személyes, hagyományos különórára járni. Együttműködő partnerük a magyar, 8-14 évesekre összpontosító RoboLabor. Az AMIT fentebb említett weboldalán tudnak az érdeklődők jelentkezni a szakkörre.

A jövőre nézve elkezdték listázni és felkutatni a különleges foglalkozású magyar származású szakembereket.

Czettisch Bernadett szerint csapatuk sikere az egymásra figyelésben, egymás megismerésében és az elfogadásban rejlik. Buzdítja a diaszpóra tagjait, ha bármilyen hasznos, a magyarság életét támogató ötletük támad, és helyben bármi gátat szab a megvalósításnak, forduljanak az AMIT-hoz, hogy felkarolhassák a jó ügyet. Valamint akkor is írjanak, ha a csapat részeivé szeretnének válni.

Czettisch Bernadett a minnesotai magyar közösség tagja, munkáját kitüntetéssel köszönte meg a New York-i magyar főkonzulátus. Vallja, és kollégáit is arra inti, hogy érdemes szívvel-lélekkel dolgozni, mert a jó munkát megbecsülik. Zárszóként elmondta: „Érdemes azért dolgozni, hogy a gyökereket és a magyar identitást erősítsük a felnövő generációban.”

Dorgay Zsófia (Bocskai Rádió)

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet