Támogatják az erdélyi diákokat

A clevelandi Kálvin Zsinat Iskola Alap civilek adományait továbbítja négy erdélyi református kollégiumnak. Kolozsvár, Székelyudvarhely, Marosvásárhely és Nagyenyed tanulói szociális helyzetükhöz mérten részesülnek támogatásokban.

Nádas Gabriella koordinátor elmondta, hogy az alap 1991-ben indult, amikor Csiha Kálmán erdélyi református püspök másodszor érkezett Amerikába. Vele jött ekkor a kolozsvári kollégium református kórusa is, és ez sokat lendített az adományokon.

„A támogatók között vannak, akik egyszeri pénzösszeget utaltak át, mások a szüleik emlékére ösztöndíjalapot nyitottak, amelynek a kamatjából évente néhány diák részesül, és akadnak, akik beruházásra, építkezésre szánt összeggel segítik az iskolákat” – említette Nádas Gabriella.

Aki akar, beléphet a keresztszülői akcióba: a támogató jelképes keresztgyermekének fogadja az arra rászoruló diákot a tanévben, és az anyagi segítségen kívül igyekszik kapcsolatot is kiépíteni a tanulóval. A támogatott fiatal köszönőlevélben szokott írni magáról, helyzetéről, cserébe a kapott jóért.

„Az adományozók nagyra értékelik a kapcsolatot az iskolákkal – mondta Nádas Gabriella. – Lauer Edit például évente eljött az évzárókra, hogy személyesen is megerősítse a kapcsolatot Amerika és Erdély között. A keresztszülői akcióban az idei tanévben 24-en vettek részt, 65 diák között osztották szét a 40 ezer dollárnyi adományt. Évente egy kollégista költsége kb. 845 dollár, de bármilyen felajánlást elfogad az alapítvány, amely az iskola vagy a tanulók javára lehet.”

A 2019/20-as iskolai évben ötezer dollár érkezett a kolozsvári kollégium fenntartására, és ugyanennyi pénz ment Marosvásárhelyre és Székelyudvar-helyre. Az utalásokért Krasznai Csaba református püspök és Tóth Viktor pénztáros felel. Kolozsvárott helyi bizottság dönti el tanulónként a támogatás mértékét, mert ők ismerik a szociális helyzetüket.

A clevelandi magyar közösség szintén az alapítvány nagy mozgatóereje. A Kolozsvári Református Kollégium ezúton is köszöni a Zoltáni, Bodoni és a Jókay család adományait, akiknél a második nemzedék is követte a szülők nagylelkű adományozásának példáját.

A Nagyenyedi Kollégium Szigethy Bélának hálás a megépített tornateremért és az édesanyja emlékére létrehozott ösztöndíjalapért, amelyből három tanuló bentlakását finanszírozták.

A román állam a járvány miatt karantént rendelt el, és az említett iskolák is távoktatásra kényszerültek. Az átállás nehéz volt, mert sok diák nem rendelkezik számítógéppel, internettel. Az adományokból táblagépeket vettek, hogy zökkenőmentesebb legyen az oktatás. A tanárok e-mailben igyekeztek átadni a tananyagot.

Aki kedvet érez, hogy támogatásával hozzájáruljon a református kollégiumi hálózatok megmaradásához, a Kálvin Zsinat Iskola Alaphoz fordulhat levélben az alábbi címen: P.O. Box 36141, Canton, Oh. 44735. Nádas Gabriella koordinátor szívesen fogadja a megkereséseket a calvinsynod.schoolfund@gmail.com e-mail címen. A református gyülekezetek lelkipásztorai is tudnak felvilágosítással szolgálni.

Dorgay Zsófia (Bocskai Rádió)

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet