Nap mint nap össze kell tartani a magyarokat

Lauer-Rice Andrea az amerikai magyar társadalmi élet tevékeny résztvevője, a Diaszpóra Tanács amerikai elnöke, aki büszke származására, és a modern kor kihívásaihoz igazodva dolgozik nap mint nap a közösség összetartásáért. Nem csak vezető tisztségéből fakadóan, hanem családanyaként is sokat tesz a magyar örökség továbbadásáért és terjesztéséért.

Nagy felelősség hárul rá hogy a jelenlegi körülmények között egyben tartsa az amerikai magyar közösséget. Örül, hogy túlélték a járvány nehéz időszakát, ugyanakkor tudja, hogy nagy kihívások állnak előttük a közösségépítésben.

Szerinte nem véletlen, hogy 2020 a nemzeti összetartozás és az erős magyar közösségek éve, hiszen olyan események állnak mögöttük eddig ebben az esztendőben, amelyek megerősítették a nemzetet az összefogás hatalmas erejében.

Az Egyesült Államokban jelenleg 21 tiszteletbeli konzul, 28 cserkészcsapat, 22 diaszpóratanácsi képviselő, 78 templom, 38 hétvégi magyar iskola, több mint 100 magyar szervezet tevékenykedik jelenleg az 1,4 millió főt számláló amerikai magyarság ügyében.

Sajnos a közösség mindössze 6%-a beszél magyarul, ezért célul tűzték ki angol nyelvű programok indítását, amelyekbe olyan tagokat és házastársakat vonnának be, akik nem tudnak magyarul. Fontos, hogy érezzék, nyelvtudás hiányában is helyük van a közösségben.

Ha valakinek nincs lehetősége gyerekkorától magyarul beszélni, annak felnőttként nem lehetetlen elsajátítani, de nehéz dolga van. Andrea ezt saját bőrén tapasztalta. „Nyelvében él a nemzet” – idézi Kazinczy Ferenc szavait. Viszont úgy véli, hogy a szívében is élhet valakinek a nemzettudat.

Jelenleg nagy kihívást jelent az anyagi források megszerzése. A járvány óta a fenntartás nehezebb, mint eddig. A jótékonysági bálok, programok elmaradtak, csak a tagsági díjakból és online gyűjtésekből jutnak bevételhez. Reméli, hogy fognak találni megoldást a pénzügyi krízisre.

Lauer-Rice Andrea egyéves elnöklete alatt havi zoom-találkozókon keresztül fogta össze a tanács tagjait. Kevesebb költséggel, hatékonyan tudtak értekezni, és a járványhelyzetben is sikeresen alakultak a megbeszélések. 40-50 személy osztotta meg alkalmanként a tapasztalatait.

A tanács vezetőjeként fontosnak tartja a fejlődést, mert a technológiában van a jövő. Aktuális terve négy munkacsoport kialakítása. Az első a magyar örökség fenntartására és az amerikai magyar közösség történelmének átadására törekedne. A második felelős lenne az Amerikában lévő tíz magyar ház ügyéért. Külön csoportban dolgoznának a Kőrösi Csoma Sándor-programon, amelynek létezéséért hálás a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Bethlen Gábor Alapkezelőnek.

Lauer-Rice Andrea köszöni a diaszpóra magyarsága nevében Magyarország erkölcsi és anyagi támogatását. Már nagyon várják a szeptembert, és bíznak benne, hogy a KCSP nem online fog indulni. A negyedik munkacsoport pedig a közösség magyarul nem beszélő tagjait vonná be angol nyelvű programok, tervek által a diaszpóra életébe.

Lauer-Rice Andrea a 29 éve fennálló Amerikai Magyar Koalíció munkájában is részt vesz igazgatósági tagként. Feladataik között olyan ügyek szerepelnek, mint az amerikai magyar közösség erősítése, összekötése, a kapcsolattartás és -fejlesztés Magyarország és az Egyesült Államok között.

Koncentrálnak a magyarság problémás kérdéseire, reagálnak a határon túli magyarok emberjogi sérelmeire. A szervezet képviselői és tagjai világ sok tájáról tartoznak össze. Jelenleg 38 ezren vannak, irodájuk Washington DC-ben és Budapesten található.

Lauer-Rice Andrea különösen büszke az édesapja nevét viselő John N. Lauer vezetői képzési programra. Úgy látja, hogy az ösztöndíjasok otthonukba hazatérve hasznosítani tudják az Amerikában megszerzett tudást. Több mint 100 résztvevőjük volt eddig, és a program folytatódni fog.

Dorgay Zsófia (Bocskai Rádió)

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet