Tovább gyarapodott a Rákóczi Családi Kör

Hálás szívvel fordulok most önökhöz. Azt hittem, hogy ez a tábor ugyanolyan lesz, mint a többi átlagos tábor, de tévedtem. Annyi szeretetet, jókedvet, hálát tapasztalok itt nap, mint nap, hogy ezek mind testvériséggé formálódnak. Azok az emberek, akiket a tábor alatt megismertem a testvéreimmé váltak.     Komári Petra, Kárpátalja

Örömmel jelentjük, hogy ismét nagy sikerrel és lelkesedéssel zárult a 26. Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor. Ahogyan eddig sem, úgy idén sem valósulhatott volna meg a nagylelkű kanadai, amerikai és magyarországi támogatók segítsége nélkül. Az elmúlt huszonhat évhez hasonlóan idén is életre kelt az a csoda, amely a tábort egyedivé és talán nélkülözhetetlenné teszi a Kárpát-medencében.

A tábor keretén belül sikerült a fiatalokkal egy teljesen új nézőpontból megismertetni Magyarország történelmét, értékeit és kulturális örökségét, fejleszteni a világképüket, új kapukat nyitni meg az életükben, és olyan helyekre vinni el őket, ahova eddig nem volt lehetőségük eljutni. Mégis, ami talán a legfontosabb, hogy sikerült reményt adni a fiataloknak, megmutatni nekik azt, hogy nincsenek egyedül a világban; hogy számíthatnak egymásra, számíthatnak ránk, és érezhették azt a határokon átívelő összefogást, amely a támogatóknak köszönhetően megvalósult az ő érdekükben.

A határon túli magyar fiataloknak nagyon komoly kihívásokkal kell szembenézniük (pl. új ukrán oktatási törvény), és ezért fontos, hogy érezzék, nincsenek egyedül. Ez az összefogás és szeretet hozza létre, élteti ezt a csodát már 26 éve. Az idei tábornak is különleges, meghitt hangulata volt. Egyrészt, mert örültünk, hogy sikeresen megszervezhettük ezt a tábort, másrészt mert mi, vezetők, özvegyével együtt, még mindig gyászoljuk Aykler Bélát, akinek kulcsfontosságú szerepe volt ezen közösség létrehozásában és abban is, hogy minden évben létrejött a tábor.

Végtelenül hálásak vagyunk mindezekért neki. Az ő emlékéért, a fiatalokért és önmagunkért szervezzük a tábort a jövőben is rendíthetetlenül, és tesszük dolgunkat az Alapítványon belül, ahogyan tőle megtanultuk.

A 2019-es táborban 100 fiatal vett részt, velük együtt már 3445-re gyarapodott a Rákóczi Családi Körhöz tartozók száma. Ez a szám önmagáért beszél, és a kitartó, odaadó munkát jelképezi, amelyet a Kárpát-medencei fiatalokért teszünk együtt, mindannyian.

A táborban képviseltette magát Kárpátalja (Ukrajna), Felvidék (Szlovákia), Erdély (Romániában Székelyföld: Kovászna, Hargita és Maros megyék, valamint Kolozs megye és a szórványvidékek), továbbá Délvidék és a Vajdaság (Szerbia). Kanadából is voltak résztvevők, itt külön köszönet illeti a kanadai igazgatósági tagokat, Csermely Ildikót és Diósady Andrást, akik a határontúli vezetőkkel együtt fáradtságot nem ismerve vezették a csoportokat és a helyszíneket.

A legnagyobb hálával Ayklerné Papp Zsuzsának tartozunk, aki ismét vállalta az óceánon átívelő utazást, a tábor irányítását és képviseletét, jelenlétével megerősítve mindannyiunkat.

A rendszeres túljelentkezés fokmérője a pályázati rendszernek, amely révén a fiatalok részvételt nyernek a táborba. A pályázati rendszert a tábor szervezői mellett azok a személyek (referensek) működtetik, akik már részt vettek a Mozgótáborban, tagjai a Rákóczi Családi Körnek, és pontosan ismerik az Alapítvány szellemiségét, küldetését, és ehhez mérten cselekednek, hozzák meg döntéseiket.

Egy nagyszerű szervező csapat jött létre az elmúlt években, akik biztos támaszt jelentenek a jövőben is.

A referensek feladata régiónként megszervezni a pályázat népszerűsítését, majd rendre értékelni a fiatalok pályázatait, kiválasztani a legtehetségesebbeket és felvenni velük a kapcsolatot a tábor előtt. A pályázatok két közéleti vagy egyházi személy ajánlását, a pályázó önéletrajzát és egy részletesen megszerkesztett pályamunkát kellett, hogy tartalmazzanak.

Az idei pályamunkákban a fiatalok hidat építettek múltunk és jelenünk között, megfogalmazva II. Rákóczi Ferenc üzenetét a 21. században (II. Rákóczi Ferenc-emlékév), „Menni, vagy maradni – Elvándorlás, kontra szülőföldön maradni,” vagy a „A nemzet és sport összefonódása” című pályatétel révén ismerhették meg a magyar sport sikereit.

A mozgótábor legizgalmasabb pillanata, amikor megérkeznek az autóbuszok a Kárpát-medence négy égtájáról száz tehetséges és megilletődött fiatallal. A 26. Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor Miskolcon kezdődött, ide érkeztek az autóbuszok, és a bemutatkozó napot követően útnak is indult a Bethlen- és a Zrínyi-csapat kalandja forgószínpadszerűen Magyarországon.

A lelkes csapatok rendre bejárták Magyarország fontos történelmi helyszíneit, földrajzi és kulturális szempontból kiemelkedő színtereit, a hortobágyi pusztától az esztergomi Bazilikáig, Mohács csataterétől az Aggteleki cseppkőbarlangig, a visegrádi Fellegvártól a tokaji borvidékig. A táborozók képzést kaptak az emberi jogok kisebbséget érintő törvényeiről.

A hagyományokhoz híven, idén is Budapesten találkozott a Zrínyi- és a Bethlen-csapat, hogy együtt éljék át a tábor utolsó napjait. A résztvevők ellátogattak a Citadellára, megtekinteni Budapest éjszakai fényeit, meglátogatták a Mátyás-templomot, a Szent István-bazilikát, és egy interaktív történelmi sétán vettek részt.

Lélekemelő élmény volt a Parlamentben tett látogatás, ahol mindannyiunkban életre kelt a hála és a büszkeség érzése történelmi és kulturális örökségünk iránt. A Szent Korona és a koronázási ékszerek megtekintése után a Vadász-teremben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntötte a tábort és a fiatalokat.

A budapesti napok megkoronázásaként a fiatalok, a tábor támogatói, valamint a szervezésben segítő személyek, a szervezetek képviselőivel közösen, egy dunai hajókiránduláson vettek részt. A Rákóczi-hajón a diáksereg – a Zrínyi- és Bethlen-csoportok – versekből, mókás népmesékből, dalokból összeállított műsort adtak elő a jelenlévőknek. Jelenlétükkel megtiszteltek még sok magyarországi, határon túli és kanadai vendég.

Köszönet nagylelkű adakozóinknak, akik nélkül a tábor és sokrétű karitatív tevékenységünk nem jöhetne létre, különösen kiemelve azokat, akik évente több mint 10 fiatal résztvevőt vállalnak: Ayklerné Papp Zsuzsa, Chekő Zsuzsanna (Leslie Bayzat Fund), Heinemann András, Kovács George és Daisy, Lauer Edith (Pannonius Foundation), dr. Papp Klára és sok másnak.

Köszönet a Miniszterelnökség támogatásáért, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár úrnak és Pirityiné Szabó Juditnak, a Nemzetpolitikai Államtitkárság kapcsolattartási főosztályvezetőjének. Köszönettel tartozunk a magyarországi Bethlen Gábor Alapnak, akik ebben az évben is támogatták programunkat. Külön köszönettel tartozunk dr. Ódor Bálint nagykövetnek és Palkovits Valér torontói főkonzulnak.

Az egyik erdélyi résztvevő, Csürös Arnold így fogalmazta meg, hogy mit jelent neki a Rákóczi Családi Körhöz tartozás.

„Napról napra többet jelent nekem a Rákóczi Családi Körhöz tartozás, és egyre inkább erősödik bennem a táborhoz való kötődés és elköteleződés. Őszintén mondom, a tábor változást hozott az életemben, hatással volt és van a mindennapjaimra. Éppen ezért a Családi Kört az egyik legfontosabb helyre helyezem az életemben.”

Az Alapítvány azon dolgozik, hogy őket támogassuk; hogy a szegény sorsú fiatalok ne maradjanak egyedül a középiskolás éveik után. Minden erőnkből igyekszünk támogatást nyújtani azoknak a tehetséges fiataloknak, akik önerőből nem tudnák megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat.

A Rákóczi Ösztöndíjprogram ezt a célt szolgálja. Ennek a programnak köszönhetően 2018 szeptemberétől 2019. június végéig $20,300.00 értékben adtunk ösztöndíjat 47 Rákóczi Családi Kör-tagnak, akik nagyon nehéz körülmények közt végzik tanulmányaikat. Külön köszönet az Oshawai Magyar Klubnak nagylelkű támogatásáért. Továbbra is működik az étkeztetési program Ungváron (Kárpátalja, Ukrajna), ahol 30 árva, félárva, vagy nagyon nehéz körülmények között élő diáknak biztosítunk meleg ebédet az iskolaév alatt.

Továbbra is folytatódik a Magyar Forradalom bemutatását célzó Hungarian Exodus-kiállítás franciául és angolul, amely Kanada-szerte bemutatja az ’56-osok történetét. Az ezzel kapcsolatos Oral History-projekt úgyszintén folytatódik. Kérjük kedves Támogatóinkat, kövessék figyelemmel és jelentkezzenek, ha szeretnének bekapcsolódni a munkánkba mint interjúalany. (www.1956 memorial.com)

Az Alapítvány munkája sok rétegű és széleskörű. Itt, Kanadában támogatást nyújtunk a Kodály-tánccsoportnak, a torontói magyar gimnáziumnak, a Torontói Egyetemen lévő magyar programnak, külföldi magyar cserkészcsapatoknak és még sok más intézménynek, amely az ifjúság nevelésével foglalkozik a diaszpórában.

Külön programot jelentünk be a II. Rákóczi Ferenc-emlékév alkalmából. Először Kanadában, Rákóczi szellemében, versek, dalok és kortársak visszaemlékezései, valamint naplórészletek segítségével viszszaidézzük a Nagy Fejedelem legendás alakját és életét. A 2019. október 5-én délután 6 órai kezdettel megrendezésre kerülő, fogadással egybekötött eseményre a Torontói Magyar Házban kerül sor.

Az esemény keretében bemutatjuk az alapítvány munkáját és múltját megörökítő dokumentumfilmet, amelyet Ducki Witek rendező és volt táborvezető készített a Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor több mint negyed évszázados, megható múltjáról.

„El sem tudom képzelni, mennyivel szegényebb lennék most, ha akkor nem pályázok. El sem tudom képzelni, hogy mennyivel szegényebb lennék, ha nem lennének azok az önzetlen emberek, aki azt lehetővé tették számomra. Olyan helyeket láthattam, amelyeknek önerőből még a közelébe sem juthattam volna; olyan fogadtatásokban lehetett részem, amelyek egytől egyig meghatottak.”

Varga Gábor, Dunaszerdahely, Felvidék

 

Csadi Zoltán

  1. Rákóczi Ferenc Alapítvány, főügyintéző

 

Diósady András

ügyvezető alelnök

 

Ayklerné Papp Zsuzsa

a Rákóczi Alapítvány

elnöke

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet