Felfedezik az anyaország csodáit

Színes és érdekes programokkal kezdõdött el a napokban a kanadai Rákóczi Alapítvány 26. Magyarságismereti Mozgótábora, amely során – az Európai Unió Károly Díjával kitüntetett Diákok Határok Nélkül program keretében – közel száz határon túli magyar középiskolás 12 nap alatt felkeresi és megismeri az anyaország legfontosabb történelmi és kulturális helyszíneit. A táborban idén is rengeteg tehetséges határon túli diák vehet részt, akiket pályázat során választottak ki a szervezõk.

A fiatalok – mint elmondták – örömmel érkeztek, hogy részesei legyenek ennek a csodának, amit a mozgótábor hihetetlenül érdekes programjai és a nagyszerû közösséghez, a Rákóczi Családi Körhöz tartozás jelent számukra. A résztvevõk tekintetében Erdélybõl továbbra is nagyszámú diák érkezett, szám szerint 46- an, Délvidékrõl 17-en, a Felvidékrõl 14-en és Kárpátaljáról 10-en jöttek.

Részükrõl a boldogság és kíváncsiság érezhetõen sziporkázik a levegõben. Vajon mit hoz a csodás tizenkét nap: új tapasztalatokat, életre szóló barátságokat, felejthetetlen élményeket? Remélik: mindhármat egyszerre.

Az elsõ nap minden résztvevõ Miskolcon találkozott, ahol idén is két fontos történelmi személyrõl, Zrínyi Ilonáról és Bethlen Gáborról elnevezett csoportba tömörülnek a diákok.

A szûk két héten belül ez a két csoport felváltva lakik a miskolci Fény Gyula Jezsuita Kollégiumban és Pécsett egy központi diákszállón. A tábor végén a két csoport újra találkozik Budapesten, és együtt vesznek részt az érdekes programokon.

A látnivalók idén is igen változatosak. A diákok meglátogatják a Hortobágyi Nemzeti Parkot, a Diósgyõri várat, barangolnak az aggteleki cseppkõbarlangban, de ellátogatnak a felvidéki Kassára, tiszteletüket teszik II. Rákóczi Ferenc sírhelyénél.

A fiatalok megtekintik az elsõ magyarra fordított Bibliát Vizsolyban, sõt, egy a tokaj-hegyaljai vidékre is elzarándokolnak, ahol megtekintik Kossuth Lajos
keresztelésének helyszínét, de a Mohácsi Emlékpark, Visegrád, Esztergom és a budapesti nevezetességek sem maradnak ki.

A különbözõ látogatások mellett a tábor hangsúlyt fektet a diákok képzésére, ismereteik bõvítésére. Pécsett egy emberi jogokról szóló csoportos foglalkozáson vesznek részt, de megtekintenek egy filmet az 1956-os kanadai magyar menekültekrõl is Young Rebels címmel.

Ezen kívül a hagyományosan megszervezett Ki mit tud?-on a diákok felvillanthatják széleskörû tehetségüket. Ez az esemény mindig nagy érdeklõdés mellett zajlik, és általában megerõsítést kapunk arról, hogy a kiválasztás során jó döntések születtek, hiszen a sokszínû elõadások bizonyítják, mekkora tehetségek élnek a határokon túl, és róluk biztosan a jövõben is hallunk.

Hálás köszönet minden észak-amerikai és kanadai adakozónak, akik lehetõvé tették ezt az élményt, hiszen újból közel száz fiatallal gazdagodott a Rákóczi Családi Kör, így már 3445 taggal büszkélkedhetünk.

Csõke Márk

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet