Élő hittel lehet békét teremteni

Csak éltető és élő, tevékeny hittel lehet békét teremteni ebben a háború sújtotta világban, amikor fizikai, szellemi, lelki háború tör ránk, ezért van szükség a hitben és szeretetben való megújulásra, megerősödésre – intette a zarándokokat Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka.

A pünkösdszombati esős reggel ellenére az idei búcsús nagymisére is több százezren érkeztek a Kis- és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltár elé a világ minden tájáról.

Felföldi László hangsúlyozta: az életünket formáló, megújító üzenet nem kívülről jön.

„A szívünkben születik meg, és így lesz belőle elhatározás, majd megvalósítás. De szükség van hozzá az élő kapcsolatra Istennel és egymással. Az élő és éltető imádság elengedhetetlen alapja, megtartó ereje és forrása a ránk váró megújulásnak” – fogalmazott.

Arra kérte a híveket, ne csupán nézői, szemlélői, hanem cselekvő résztvevői legyenek életük közösségeinek. Aláhúzta: „itt és most” kell megújítani a család egységének, erejének asztalát, a templomi közösségek oltárát.

„Nem szavakkal, nem különleges gondolatokkal, hanem jóságos, szerető és elfogadó jelenlétünkkel” – intett, emlékeztetve Márton Áron erdélyi püspök szavaira, miszerint annak, aki az evangéliumot hirdetni akarja, üdvözítő igazságát életével kell bizonyítani.

Szentbeszédében külön részt szentelt a fiataloknak, óvva őket a digitális világ rájuk leselkedő veszélyeitől és rámutatva: a hitbéli örömre nekik, „a jövőt folytató, jövőt építő fiataloknak” is szüksége van.

Aláhúzta: csak élő hittel lehet a családokat, gyermekeket megmenteni az interneten áradó zűrzavartól, emberhez nem méltó eszméktől, megmenteni a józan gondolkodás becsületét, a családi asztal szentségét, az emberi közösség megtartó erejét.

Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke aláhúzta: a megújulás nem új dolgok keresését jelenti, hanem hogy „az értéket, alapot” megőrizve, megtisztítva kell haladni tovább. „Megújulva, megtisztulva, megerősödve hitünkben, identitásunkban folytassuk földi zarándoklatunkat” – fogalmazott.

Fotó: MTI/Kátai Edit

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet