Autonómiát követelnek Székelyföldnek

Székelyföld területi autonómiáját követelő petíciót fogadott el Marosvásárhelyen, az 1852-es Habsburg-ellenes székely szervezkedés vértanúinak obeliszkjénél a székely szabadság napja alkalmából összegyűlt több száz tüntető.

Az Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke által felolvasott, a román hatóságokhoz intézett dokumentum rámutat: a székelyek az európai gyakorlat mintájára, a szubszidiaritás elvét kötve, maguk akarják intézni az általuk többségben lakott régió ügyeit.

Ugyanakkor leszögezik: Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét, szuverenitását, a régió más nemzetiségű polgárainak érdekeit, sem az ország alkotmányát.

A petíció szerint 30 éves adóssága Romániának az Európa Tanácshoz történő csatlakozáskor vállalt kö-

telezettségek teljesítése, az autonómiával kapcsolatos 1993-as ajánlás, illetve a 2003-as határozat végrehajtása.

„Mi mindannyian elkötelezett hívei vagyunk a békének és a biztonságnak. Abban a szellemben, ahogy azt az Európa Tanács több határozata és ajánlása megfogalmazta. Így az 1334/2003-as számú határozat a területi autonómia intézményrendszerét ajánlja a belső konfliktusok megelőzésére, illetve feloldására” – emlékeztet a kiáltvány, amelyben azt követelik: Székelyföld alkosson önálló, autonóm jogkörökkel rendelkező közigazgatási és fejlesztési régiót az SZNT által kidolgozott jogszabálytervezet alapján.

A résztvevők közfelkiáltással fogadták el a petíciót, autonómiát követelő jelszavakat harsogtak és Autonómiát Székelyföldnek feliratú molinókat feszítettek ki.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte: „elfogult magyarellenességből fakadó, durva politikai hiba” a román politikai osztály részéről az autonómia kriminalizálása. Rámutatott: az erdélyi magyar autonómia támogatóit nem kellene szélsőségesnek bélyegezni.

Marcel Ciolacu román miniszterelnök Székelyföld létét tagadó, autonómiáját kizártnak nevező kijelentéseire reagálva a lelkész-politikus elmondta: Székelyföld puszta létének tagadása abszurd, mivel egy földrajzi és történelmi valóságnak mond ellent, másfelől szerinte „valóságos merénylet a székelység regionális és etnikai identitása ellen”.

Tőkés László megjegyezte: azt várják el a román parlamenttől, hogy „törvényben szentesítse Székelyföld területi önrendelkezését, az erdélyi magyar nemzeti közösség három szintű autonómiáját.”

A megemlékezés után a tüntetők Marosvárhely főterére vonultak, hogy átadják a petíciót a kormánymegbízottnak.

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet