Legyen megbecsülés, emberség és testvériség!

Értékvezérelt, tudatos, keresztény életre buzdította a csíksomlyói hegynyeregben összegyűlt zarándokok százezreit a fogadalmi búcsú ünnepi szónoka, Urbán Erik, az erdélyi ferences rendtartomány provinciálisa.

Az idei búcsú jelmondatára, Assisi Szent Ferenc „Üdvözlégy, ki szűz lévén templommá lettél!” imarészletére utalva az erdélyi ferencesek vezetője rámutatott: a fogadalmi búcsú idején a Kis- és Nagysomlyó közti hegynyereg templommá alakul, ahol a zarándokok összesereglett tömege az egyház lüktető, élő valóságát mutatja meg.

„Az édesanya öröme, ha együtt a család, együtt a nagy család, Szent Fia asztalánál” – hangsúlyozta a szónok. Úgy értékelte: a XXI. század fogyasztói társadalmában élő embernek öntudatra kell ébrednie, és megbízható alapokra kell építenie értékrendszerét, olyan értékskála birtoklására van szüksége, amely igazíthatja életét az ember és a közösség.

Ennek érdekében meg kell tanulni különbséget tenni a szükséglet és szenvedély, a kívánság és a sóvárgás között, „nevezzük ezt bölcsességnek” – magyarázta Urbán Erik, majd olyan értékek tiszteletben tartására intette hallgatóit, mint a megbecsülés, a tudatosság, emberség és testvériség.

„A mai világnak szüksége van olyan fegyvertelen prófétákra, akik figyelmeztetnek a háborúk embertelenségére, rámutatva, hogy szükség van a rendbe tett viszonyra Isten és ember, ember és embercsoportok között, olyan harmonikus állapotra, amely az erőszak- és félelemnélküliség jellemez, magában foglalva az ember egészségét, jólétét, és szorongatottságtól való mentességét – nevezzük ezt békének” – sorolta tovább a szónok.

Az alapértékek között nevezte meg egy férfi egy nő együtteséből, a szeretet és élet közösségéből álló, a gyermekeket reménynek és kihívásnak tekintő, róluk gondoskodó családot, valamint azt a történelmileg kialakított közösséget, amelyet a közös nyelv, a terület, ezer éves értékek, jellegzetes kultúrában megnyilvánuló sajátosságok táplálnak, és amelyet nemzetnek neveznek.

„Az értékskála nem lehet más, mint a bölcsesség, megbecsülés, a türelem, a tudatosság, az emberség, a testvériség, a béke, a család, a nemzet, az egyház. Szolgálni, nem uralkodni, termelni és nem csupán fogyasztani, adni és nem csupán elvárni, csodálni és nem kizsákmányolni, óvni és nem tönkretenni!” – sorolta intelmeit a csíksomlyói búcsú szónoka.

Fotó: Pinti Attila (Székelyhon)

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet