„Isten, áldd meg a magyart!”

A Himnusz fenti kezdő sorát magyarul idézte Budapesten Ferenc pápa, aki sok tízezer emberrel találkozott háromnapos magyarországi apostoli látogatásán.

A Budapestre érkező katolikus egyházfőt katonai tiszteletadás mellett fogadta Novák Katalin köztársasági elnök a Szent György téren, majd a pápa udvariassági látogatást tett a Sándor-palotában az államfőnél.

A szentatya a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalt, majd a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel találkozott.

Novák Katalin köszöntő beszédében Ferenc pápát – az orosz-ukrán háborúra utalva – arra kérte: „járjon el személyesen a mielőbbi igazságos béke érdekében.”

Hozzátette: Ferenc pápa megerősít minket abban, hogy a keresztény értékeken nyugvó életnek van alapja, értelme és jövője a XXI. században is – és mi is ebben erősítjük a szentatyát. „Ezt adjuk egymásnak: az emberi élet, a család védelmét, a keresztény hit megtartó erejét” – hangsúlyozta Novák Katalin.

Ferenc pápa hangsúlyozta: a béke soha nem a stratégiai érdekek követéséből fog fakadni, hanem olyan politikából, amely képes mindenki érdekeit szem előtt tartani, odafigyelve az emberekre, a szegényekre és a jövőre.

Rámutatott: Európában a részek és az egész harmóniájára van szükség. Ebben fontosnak tartotta a magyar alaptörvény megfogalmazásait: „Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki”, illetve: „Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez” – idézte.

Emberközpontú Európára van szükség, ahol hatékony születés- és családpolitika működik – mondta, méltatva Magyarország „gondosan művelt” családpolitikáját.

A Himnusz kezdő sorával zárta beszédét: „Isten, áldd meg a magyart!”

Ferenc pápa a Szent István-bazilikában a magyar katolikus egyház képviselőivel találkozott, ahol Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke fogadta.

Ferenc pápa rámutatott: „az ateista üldözés alatt mártírhalált halt püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők tanúsítják a magyarság sziklaszilárd hitét.” Megemlékezett Mindszenty József bíborosról, aki hitt az ima erejében, olyannyira, hogy szállóigeként idézik szavait: „Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól!”

A pápa szerint a magyarság nagyszerű szentek példáit birtokolja. Kiemelte Szent Mártont, akinek gesztusa, hogy megosztotta köpenyét egy szegénnyel, sokkal több, mint a szeretet cselekedete. Egy olyan egyház képe, amit a magyar egyház próféciaként hordozhat: az irgalmasság és közelség felmutatása.

Megemlékezett Szent Istvánról, aki a magyar nemzetet Isten Anyjára bízta. Kolostorok és apátságok alapítója, aki képes volt mindenkit meghallgatni és tudott gondoskodni a szegényekről.

A jelenlévők az egyházfő vezetésével elimádkozták a Miatyánkot, majd a pápa kezébe vette az oltárra helyezett Szent Jobbot. A pápa áldást osztva hagyta el a bazilikát, majd körbejárta a zsúfolásig megtelt teret, üdvözölve a híveket.

A Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonban, vak, gyengénlátó és sérült gyermekekkel találkozott az egyházfő. Ezután a pápa a magyar katolikus egyház segítő szervezeteivel, menekültekkel és szegényekkel találkozott a Rózsák terei Szent Erzsébet-templomban.

A tevékeny szeretet nyelvét folyékonyan beszélő egyházra van szükség – hangsúlyozta a pápa. Megköszönte a magyar egyháznak a tevékeny szeretet melletti elkötelezettségét, köszönetet mondott az ukrajnai háborúból menekülők nagylelkű és lelkes befogadásáért.

Kitért arra: a tevékeny szeretet nyelvét beszélte Szent Erzsébet, a király leánya, aki megérintve a Krisztussal való találkozástól, elutasította a világ gazdagságát, hogy a rászorulókról gondoskodjon.

A pápát a görögkatolikus Istenszülő oltalma-templomban Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus érsek-metropolita köszöntötte. Az imádkozás után az egyházfő felvette az aranyszínű, görögkatolikus stólát, és megáldotta a jelenlévőket.

Ferenc pápa a Papp László Sportarénában 11 ezer fiatalt ösztönzött aktívabb életre. A pápa a mobiltelefon és a közösségi média hanyagolását javasolta hallgatóságának. „Ne féljetek szembemenni az árral” – fogalmazott.

Rámutatott: az ember nem attól lesz nagy, hogy mások fölé emelkedik, hanem attól, hogy másokhoz leereszkedik; nem mások kárára, hanem mások szolgálatával.

„Jézus örül annak, ha nagy dolgokat érünk el. Nem azt akarja, hogy lusta és kényelmes emberek legyünk, nem azt, hogy csendesek és félénkek legyünk, hanem azt akarja, hogy élők, aktívak, főszereplők legyünk” – buzdította hallgatóságát a pápa. Jézus egyetértene azzal a közmondással: „Aki mer, az nyer” – mondta magyarul a pápa.

Több tízezren vettek részt a pápa Kossuth téri szentmiséjén, amely közös imádsággal kezdődött. „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” – idézte Jézus szavait prédikációja elején Ferenc pápa.

„Engedjük be szívünkbe az élet urát, utána pedig lépjünk ki és váljunk mi magunk is nyitott kapukká a társadalomban. Legyünk nyitottak és befogadóak egymás felé, hogy segítsük Magyarországot a testvériség és a béke útján növekedni” – mondta a szentatya.

Ne zárkózzunk be a problémákba vagy a közönyösségbe. Hagyjuk, hogy a mi Pásztorunk kísérjen minket! Vele az új élet fényében ragyogjon az életünk, a családjaink, keresztény közösségeink és egész Magyarország!” – mondta.

A szentatya felidézte Erdő Péter bíboros szavait, hogy „a nyugati kereszténység keleti határán élünk ezer éve”. „Olyan szép, hogy a határok nem elválasztó vonalakat jelentenek, hanem kapcsolódási pontokat; és hogy a Krisztusban hívők azt a szeretetet helyezik előtérbe, ami egymással összeköt és nem a történelmi, kulturális és vallási különbségeket, amelyek egymástól elválasztanak” – hangoztatta Ferenc pápa.

„Forduljunk most a Szűzanyához. Őrá bízok minden magyart, a Magyarok Nagyasszonyára, akit királynőként és patrónaként hívtok segítségül. És innen, e nagyszerű városból és e nemes országból az ő szívére szeretném bízni az európai kontinens hitét és jövőjét, amelyre e napokban sokat gondoltam, különösképpen a béke ügyét” – mondta.

Úgy folytatta a Szűzanyához fohászkodva: „tekints különösen a szomszédos, meggyötört ukrán és az orosz népre, neked szentelt népeidre. Öntsd az emberek és a népek vezetőinek szívébe a vágyat, hogy a békét építsék, hogy a következő nemzedékeknek a remény jövőjét nyújtsák, ne a háborút; egy bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőt; egy testvérekkel és nem falakkal teli világot”.

„Hálás vagyok nektek ezekért a napokért, a szívemben hordozlak benneteket, és kérlek, hogy imádkozzatok értem. Isten áldd meg a magyart!” – zárta szavait magyarul Ferenc pápa.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet