120 ÉVES A LORAIN-I MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

Ünnepi istentisztelettel és vacsorával készült a Loraini Magyar Református Templom közössége az egyházuk fennállásának 120. évfordulójára. Több mint 60-an, a közösség tagjai, valamint egyházi és civil vendégek, hálával emlékeztek meg a Jó Isten megtartó kegyelméről.

A loraini gyülekezet, hasonlóan a más észak-ohiói magyar templomokhoz, a XIX. század végén kezdődött szerveződni, és hivatalosan 1902-ben alapították meg az egyházat.

Megalakuláskor a gyülekezet magyar ajkú volt, ugyanis a város egytizede magyarokból tevődött össze. A közösség tagjai főleg a vasgyárban dolgoztak, és próbálták megvalósítani az amerikai álmukat.

A templomot a clevelandi Csutoros Elek és fia alapította, akik sokat dolgoztak azért, hogy Clevelandben és környékén magyar gyülekezeteket hozzanak létre. Csontos tiszteletes volt a gyülekezet első bejegyzett lelkésze, akivel megindult az egyház fejlődése.

A gyülekezet első 36 évben az istentiszteletek teljesen magyarul folytak, majd 1938-ban az asszimiláció és a vegyes házasságok következtében bevezették a kétnyelvű igehirdetést.

1956-ra a szolgálatokkal majdnem átváltottak teljesen angol nyelvre, de a Magyarországon kirobbant forradalom után az ide érkező három busznyi menekültből egy busznyi csatlakozott a templomhoz, így a magyarul zajló tanítás továbbra is megmaradhatott.

Nt. Tóth Bálint, az akkori lelkipásztor, később városi bíró közbenjárására történt meg az ’56-os menekültek betelepítése Lorainbe. 2012-től, a magyar hívek kis létszáma miatt, kénytelenek voltak a templom vezetői teljesen angol tanításra átállni – foglalta össze a loraini magyar reformátusok történetét Nt. Tóth Péter, aki 2005-től a gyülekezet lelkipásztora.

Az egyházközösség az 1900-as évek elején rendelkezett a legnagyobb létszámmal, amikor másfél ezer tagja volt. Mára a tagság lecsökkent 100 főre, míg az aktív, vasárnaponként templomba járó egyháztagok száma 20 fő körül van.

Más érdekessége a templomnak, hogy csak az 1980-as években csatlakozott a magyar Kálvin Zsinat Egyházkerülethez, amely Nt. Szűcs Zoltán lelkipásztor közbenjárásának köszönhető.

A jubileumi Istentiszteleten szolgált Ft. dr. Krasznai Csaba, a Kálvin Zsinat püspöke, valamint Ft. Megyesi Lajos volt püspök. A clevelandi evangélikus egyházat Nt. Tamásy Éva lelkipásztor képviselte, aki beszédében idézte a 127. Zsoltárt, hogy „ha az Úr nem építi a Házat, hiába fáradoznak az építők”.

A lelkész jó barátja, a nyugdíjas adventista lelkipásztor, Botánszky Igor is jelen volt. A United Church of Christ képviseletében Nt. Ochoa Roberto, az etnikai közösségekért felelős lelkész, az ünnepély angol nyelvű szónoka biztatta a gyülekezetet Isten közelségének a megélésére és egymás segítésének fontosságára.

Az istentiszteletet követően az ünnepi vacsorán felszólalt Szentkirályi Endre, a clevelandi Egyesült Magyar Egyletek elnöke, Krasznai Csaba tiszteletbeli konzul pedig Magyarország kormányának köszöntését is átadta.

Nt. Tóth Péter tiszteletes nem csak a templom híveinek szolgál, hanem a korábban bezárt más felekezetű, de magyar nyelvű közösségek számára is szervez eseményeket, mint például az 1956-os forradalomra emlékező ünnepélyt, amely a református templom közösségi termében zajlott le.

A loraini közösség még 2006-ban, a szabadságharc 50. évfordulója alkalmából emlékművet tudott állítani a város központi parkjában.

Erdélyi I. Áron (Bocskai Rádió)

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet