Meg kell küzdeni a békéért!

A hagyományos Csíksomlyói Búcsúra – amelyet a világjárvány két éve után ismét korlátozások nélkül rendezhettek meg – idén is százezrek zarándokoltak el a legendás hegynyeregbe. A Csíksomlyói Búcsú szónoka, Udvardy György veszprémi érsek a ferences szerzetesek jelmondatára, a Pax et bonumra (Béke és jóság) építette szentbeszédét.

„A béke Isten ajándéka, de a békét teremteni kell. Azt, hogy boldogok a békességben élők, a békességesek, úgy érthetjük helyesen, hogy boldogok, akik teremtik a békét” – értelmezte főpap a bibliai tanítást.

Hozzátette: a béketeremtés kockázattal is jár. Az ukrajnai háborúra utalva kijelentette: sok és sokféle erő lép fel a béke és a béketeremtő ellen is. Ferenc pápa 2019-ben Csíksomlyón mondott prédikációját idézve ugyanakkor hangsúlyozta: „aki kockáztat, azt az Isten nem hagyja magára. A békéért tehát kockáztatni kell, a békéért meg kell küzdeni”.

Az érsek a ferences jelmondatot idézve kijelentette: azzal munkálhatjuk a békét, ha tesszük a jót.

Hozzátette: megszoktuk és úgy tekintjük, hogy a béke és a jóság jár nekünk, megillet bennünket. Pedig a jóért is, akárcsak a békéért meg kell küzdeni.

Megjegyezte: a megszokott élet sok esetben meggyengítette az emberek küzdelemre való készségét. „Könnyű feladni, lemondani hagyományról, ünnepről, ünneplésről, találkozásról, családról, házasságról, gyermekről, idős szülőről, igazságról, kultúráról, nemzetről, a hit szerinti mindennapokról.

A pápa szavaival ez nem más, mint lelki korrupció, egyfajta önelégült vakság. Indok persze mindig van, de ez gyengíti belső, hitből fakadó életünket, az örök életre való vágyunkat, elhomályosítja a végső ítélet valóságát, és ez nagyon veszélyes” – állapította meg.

Úgy vélte, küzdeni kell a jóért, ami az ember, a közösség, az egyház, és a nemzet javát szolgálja. A küzdelemhez a hívő embernek erős fegyverei vannak az Istentől. Aki a Szentlélek erejébe vetett bizalom nélkül éli életét, eleve elveszítette a küzdelmet.

Udvardy György úgy fogalmazott, hogy a békét és a jót minden ember számára akarni kell, „de kiemelten azok számára, akikkel összeköt együvé tartozásunk, akikért különös felelősséggel tartozunk”.

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet