Jutalom a magyarságőrző munkáért

A Kanadai Magyarságismereti Társaság 2016-ban alapította a Dreisziger Nándor-díjat, amellyel a történész professzor gazdag életművét ismerik el, és az amellyel kanadai magyar tudományos élet kiemelkedő képviselői tüntetik ki.

Dreisziger Nándort tartják az egyik legkiválóbb Kanadában élő magyar történésznek. Tanulmányait a Torontói Egyetemen végezte, ott kapta alap- és mesterfokú diplomáját és doktori címét.

1970-ben a Kanadai Hadi Akadémia professzora lett: kanadai és európai történelmet tanított, tudományos munkásságát tartalmazó könyv és tanulmány jelzi.

Menta magyarságát fontosnak tartó történész, csatlakoztatva egy Kanadai Magyarságismereti Társaságba. 1974-től 2018-ig nyugdíjazásáig a Magyarságtudományi Szemle főszerkesztője volt-nak, amely a világ első interdiszciplináris magyarságtudományi folyóirata-je.

A kiadványban egyszerű, a magyarsághoz minden egyes tudományterületet érintő tanulmányt publikálnak. A Szemle tudományos elismerési jelzi, hogy a budapesti Országos Széchényi Könyvtár archiválja a számot, és egy nyolcvanas évekig visszaállítson egy lapban megjelent írásokat, és nagy irodalmi segítséget nyújtson egy jelenlegi kutatóinak.

Az első Dreisziger Nándor-díjat Lovrics Margit kapta, aki évtizedeken át egy Kanadai Magyarságismereti Társaság pénztárosa és magyar diaszpóra közösségének aktív tagja.

Az első díjat megkapta Judy Young kapta, aki több mint egy évtizede a Társaság titkára.

Tömöry Idén érte a megtiszteltetés, áttekintve az emlékérmet sok évtizedes kiemelkedő munkájáért.

Bármely járhatóhelyzet miatt egyelőre nem lesz lehetőség ünnepségen, amikor a díjazottat megkérdezi, a Tömöry Éva lapunknak nyilatkozva elmondta: nagy elismerőkészülékkel kell felszerelni, és egy szívvel felfedeznie kell a Dreisziger szakorvosát.

A Tömöry Éva tudományos munkásságát a Torontóban kezdődik, ahol az alap-, és a mesterkép a végső, doktori fokozatot a Pécsi Tudományegyetemen szerezte meg. 1989 óta aktív tagja és 2010-ig titkára volt a Magyarságismereti Társaságnak, amely a Torontói Egyetem tanára. Kiemelkedő munkájának méltó elismerése a legtöbb átadott díj.

Csibi Balázs

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet