Új Ezredév az összefogás jegyében

Temesvárott a romániai forradalom 30. évfordulóján felavatták az Új Ezredév Református Központ templomépületét. A 21 éve elkezdett építkezés a magyar állam támogatásával kapott lendületet. A templomavató hálaadó istentiszteleten Tőkés László hirdette az igét. Kijelentette: amiként 1989-ben csoda történt a temesvári magyarokkal, a csoda most sem maradt el. Felépült a templom, és jó úton haladnak afelé, hogy az egész egyházi központ elkészüljön.

A volt püspök hozzátette: az Új Ezredév Református Központnak Isten szabadító erejét kell hirdetnie. „Hirdetnie kell az új ezredévre néző reményeinket, törekvéseinket, hogy nem leszünk többé kisemmizett hajléktalanok. Hogy újból talpra áll népünk, és velünk lesz az Isten” – hangoztatta.

Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár emlékeztetett, hogy 2020-at a nemzeti összetartozás évévé nyilvánították. Kijelentette: ez a templom is a nemzeti összetartozás temploma lesz. Hozzátette: a magyar kormány a hátra lévő épületrész felépítéséhez is segítséget ad.

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke úgy vélte: az Új Ezredév templom felépítésének a történetében benne van a temesvári közösség ereje, a magyar-román viszony és az anyaország története is.

Hozzátette: a román polgármester és az ortodox metropolita támogatása és a magyar állam segítsége is kellett a templomépítéshez; de ha nem lett volna Tőkés László, a hűséges gyülekezete és a forradalmi hevület, mindez jött volna létre.

A romániai forradalom kitörésének 30. évfordulója alkalmából gálaestet is rendeztek Temesvárott. Itt Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: Magyarország szomszédjaival, köztük Romániával építhet fel egy új Közép-Európát.

A kormányfő közölte: az a cél, hogy Közép-Európa a világ egyik legsikeresebb és legversenyképesebb térsége legyen, ahol a városokat autópályák és gyorsvasutak kötik össze; ahol mindenkinek van munkája; ahová visszatérnek a munkások, sőt ahol az okoz majd fejtörést, mit kezdjenek a Nyugat-Európából érkező munkavállalókkal.

„Ha együttműködünk, ez lehetségessé válik, és ez lesz az új európai realitás” – jelentette ki. Hozzátette: nagyszerű esélyt lát arra, hogy a jövőben románoknak és magyaroknak közös céljai lehessenek.

A 30 évvel ezelőtti temesvári eseményekről Orbán Viktor kifejtette: a temesváriak és Románia polgárai megüzenték a világnak, hogy a közép-európaiak, ha kell, életük árán is, de vissza fogják venni a szabadságukat. 1989-ben kiderült, még az is lehetséges, hogy a szabadságért románok és magyarok képesek összefogni – tette hozzá, kiemelve, hogy 1956-ban a lengyelek és az erdélyi magyarok után a románok álltak ki legnagyobb arányban a forradalmárok mellett.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a világpolitika 40 évig azt hitte, meg lehet szelídíteni, meg lehet javítani a kommunizmust, de Románia lakói megmutatták: a kommunizmus kijavítása még kompromisszumokkal sem lehetséges.

Tőkés László szerint a temesvári forradalmat nem lehet befejezettnek tekinteni, azt békésen és állhatatosan tovább kell folytatni. Az egykori temesvári lelkész, akinek a Ceausescu-diktatúrával való szembeszegülése indította el a rendszer bukásához vezető utcai megmozdulásokat, emlékezett azokra, akik életüket adták a szabadságért.

Elismerését fejezte ki azoknak, akik sikerrel vették fel a harcot 1989 decemberében „a gonosz erőivel”. Külön megemlítette a temesvári református egyházközséget és a hozzá csatlakozó román baptista gyülekezetet. „Nélkülük az ellenállásunk kudarcra lett volna ítélve” – jelentette ki.

Köszönetet mondott azért, hogy Magyarország népe egy emberként állt „Erdély népe és a testvéri románság mellé”. Egyben az anyaország további testvéri támogatását kérte a szabadságharc folytatásához.

Felidézte: Temesvár szellemében egymásra talált román, magyar, német és szerb, katolikus, baptista és ortodox a közös keresztény értékek és a vallásszabadság védelmében. Jellemzőnek találta, hogy a város főterén öszszegyűlt százezres tömeg együtt skandálta, hogy „Van Isten!”

Tőkés László a Temesvár Társaság által 1990 márciusában megfogalmazott Temesvári Kiáltványból idézte a máig érvényesnek tartott kijelentést: „a forradalmat nem tekintjük befejezettnek. Békésen, de állhatatosan tovább folytatjuk”.

Nicolae Robu polgármester szerint a bánsági város elismeréssel tekint Tőkés Lászlóra, és Romániának is elismeréssel kellene tekintenie kiállására. A politikus Temesvár büszkeségének tekintette, hogy e városból indult a felkelés, amely a kommunista diktatúrát elsodró forradalommá dagadt.

Az gálaesten a budapesti Duna Művészegyüttes előadta az erre az alkalomra készített Szabadság ‘89 című előadását.

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet