Fontosak a gyerekek és az anyanyelv

Játszóklubként indult 2016-ban, idén pedig 66 beiratkozott diákkal kezdte meg az új tanévet a kaliforniai Walnut Creek Magyar Iskola.

A térségben évek óta működik magyar cserkészet és iskola, de a több mint kétórás autóút egyre nagyobb kihívást jelentett hétről hétre szülőknek, gyerekeknek.

Vállalkozó kedvű anyukák fogtak össze, kezdetben közös játékteret keresve gyermekeiknek, mígnem a következő tanévre nemcsak a gyereklétszám haladta meg egy játszószoba befogadókészségét, hanem az igény is nőtt, hogy a kisiskolások is csatlakozhassanak, és magyar nyelvű képzésben részesüljenek, közös magyar nyelvű programokon vehessenek részt szüleikkel, barátaikkal együtt.

Az iskolához a magyar nyelv, történelem és kultúra iránt érdeklődő amerikai fiatalok is csatlakoztak az elmúlt két évben. Három év alatt igazi közösséggé forrott össze az amerikai diaszpóra legfiatalabb hétvégi magyar iskolájának csapata.

A mindegyre felbukkanó nehézségek – megfelelő épület keresése, anyagi források előteremtése – nem szegték a kedvüket, hanem még összetartóbbá kovácsolták a csapatot.

Az iskola igazgatója, Rachidi Mária szavait idézve: „A számunkra legfontosabbakról, a saját gyerekeinkről van szó és az anyanyelvünkről, a magyar nyelvről. Így, nem ismerünk lehetetlent!”

A Walnut Creek Magyar Iskola szép példája a nemzeti öntudatnak, az anyanyelv szeretetének, az öszszetartásnak, illetve a szülői felelősségnek és annak, hogy mindennap tenni kell egy kicsit saját magunkért, de legfőképpen a következő generációért, magyarságunk megőrzéséért.

(Szabó Éva)

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet