Megörökítik a Wolf-díjas matematikusokat – Új emlékérmék magyar zsenikről

Lax Péter matematikus tiszteletére 7500 forint névértékű ezüst és kétezer forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. Ezzel új sorozatot indított a jegybank, amely a Wolf-díjas matematikusokra hívja fel a figyelmet.
A sorozat első eleme Lax Pétert mutatja be, aki 35 éve vette át az egyik legrangosabb nemzetközi matematikai elismerést.
Lax Péter 1926. május 1-jén született Budapesten. A professzor elsősorban alkalmazott matematikával foglalkozott, kutatási területei között a parciális differenciálegyenletek elmélete, folyadékdinamika, számításelmélet emelkednek ki.
1987-ben a matematikai Wolf-díjjal tüntették ki az analízis és alkalmazott matematika területén elért kiemelkedő eredményeiért. 2005-ben a Nobel-díjjal egyenértékűnek tekintett Abel-díjjal ismerték el a parciális differenciálegyenletek elméletének, alkalmazásának és számítógépes megoldásainak területén végzett úttörő munkásságát.
A jelenleg is Amerikában élő Lax Péter a New York Egyetemen szerzett diplomát, és ott is dolgozott élete nagy részében. Fiatal korában számos magyar matematikus segítette, többek között Szegő Gábor, Erdős Pál és Neumann János.
Ez volt az az időszak, amikor Neumann teljes szellemi erejével az elektronikus számítógép fejlesztésén és a hatékony numerikus módszerek kialakításán dolgozott. Mindez meghatározó hatással lehetett Lax Péterre, aki maga is a hullámszerű mozgásokat leíró egyenletek kutatója lett.

Kép:
A Lax Péter-emlékérme

Megvalósult a Magyar Kormány Támogatásával - Bethlen Gábor Alap
Share Tweet